Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Ook heb ik geen Belgische papieren bij de bromfiets
Bromfiets schouwen - Ik heb na 1 september een nieuwe bromfiets gekocht. Neem eens een kijkje in onze showroom, of bekijk nu direct ons aanbod in nieuwe en gebruikte scooters en brommers. Alle bromfietsen die minstens 25 jaar oud zijn en waarbij debestuurder aantoonbaar beschikt over een ander motorvoertuig voor dagelijks gebruik... meer

Pas in het vijfde jaar wordt wel naar een gemiddelde inkomen gekeken
Belastbaar inkomen - Aftrekposten die rechtstreeks te maken hebben met inkomsten in een box, verminderen het inkomen in die box. Als u een lening bent aangegaan voor de aanschaf van de eigen woning, kunt u de betaalde rente aftrekken van de inkomsten uit de woning... meer

Daarnaast beschikt het kadaster ook over bijzondere fotocollecties
Kadaster - Voor het Kadaster geldt, net als voor de GBA, dat het eigenlijk al werkt als een basisregistratie. Per sectie zijn de percelen telkens vanaf 1 genummerd. Verder zorgt u ervoor dat het Kadaster een bewijsstuk krijgt, waaruit blijkt dat voornoemd persoon bevoegd is om als notaris, dan wel waarnemend notaris op te treden... meer

Bereken hoeveel wegenbelasting u per jaar moet betalen voor uw auto
Bereken wegenbelasting - .. meer


Wil je je experimenten bijhouden, welke producten je haar niet van houdt, en welke waarmee je haar het goed doet, maak hier je eigen topic aan.

Overbodige Producten

Een goede conditioner gevonden? Droogt die shampoo je haar uit? Post hier je bevindingen over producten. Jongeren zijn de volwassenen van morgen en ze hebben een niet te verwaarlozen doorgeeffunctie tegenover hun leefomgeving. Wil je je experimenten bijhouden, welke producten je haar niet van houdt, en welke waarmee je haar het goed doet, maak hier je eigen topic aan. Vooral bij onze aankopen worden we overladen met een hoeveelheid afval. Nieuw op het forum? Stel jezelf hier voor, of zeg gewoon even hallo. Het beste voorbeeld van hergebruik is de kringwinkel. We stellen vast dat de problemen waarmee natuurbehoud en milieubescherming thans geconfronteerd worden, groten\-deels samenhangen met structurele gebreken in het maatschappelijk gebeuren. De Jeugdbond bekleedt binnen de milieubeweging in Vlaanderen een belangrijke plaats, als jongerenvereniging bij uitstek. Zelfs heel wat vlekken op kleding kun je met gewoon water wegwrijven.

Indien afval toch onvermijdelijk is, wordt er best zoveel mogelijk hergebruikt. Het wordt verbruikt of verslijt, maar het verdwijnt niet. De slechtste verwerkingswijze vormt het storten van afval.

Het streven naar een verantwoorde relatie tussen mens, natuur en leefmilieu zal hierin steeds centraal staan. Wij erkennen natuurbeleving als uitgangspunt voor elke vorm van engagement op vlak van natuur en milieu. Slechts in uitzonderlijke gevallen mag dit gebeuren. Ten eerste proberen wij door onze praktische en theoretische vorming de opvolging in de beweging te verzekeren. Wij erkennen natuurbehoud als doelstelling van de Jeugdbond. In veel gevallen volstaat een borstel en een vuilblik of een vochtig schoteldoek. Indien U afval niet kan vermijden moet het indien mogelijk hergebruikt worden. Wij oordelen dat zoveel mogelijk problemen betreffende natuur en milieu bij de bron aangepakt moeten worden. Onder natuurbehoud verstaan we enerzijds het in stand houden en stimuleren van zoveel mogelijk ecologische processen en relaties zonder dat de mens een negatieve en dominerende invloed uitoefent.

Dit niet alleen uit eigenbelang maar vooral omwille van de eigen waarde van de natuur. Anderzijds betekent natuurbehoud ook een streven naar een zo groot mogelijke verscheidenheid in de natuur van plaatselijk tot mondiaal vlak, uitgaande van de ecologische randvoorwaarden. Hoog tijd dus dat we bewust omgaan met afval en ons consumptiegedrag in vraag stellen. Wat voor de ene persoon afval en dus onbruikbaar is geworden, kan voor iemand anders nog bruikbaar zijn, eventueel na kleine herstellingen. Wij erkennen natuurbeheer als middel om, door het inschakelen of juist achterwege laten van menselijke ingrepen, de waarde van de natuur te vergroten.