Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Voor het overige is de ombudsman verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem bij de uitoefening van zijn taak is bekend geworden, voor zover dat uit de aard der zaak volgt
Belgische Pensioen Ombudsman - De verplichting om voor de ombudsman te verschijnen geldt niet voor Onze Ministers. De deskundigen zijn verplicht hun taak onpartijdig en naar beste weten te verrichten. Zelf raadplegen van de collecties is echter uitsluitend mogelijk na telefonische afspraak... meer

Ik wil het bestemmingsplan van de gemeente of een wijk inzien
Bestemmingsplan - Gedeputeerde staten hebben maximaal zes maanden de tijd om het bestemmingsplan al dan niet goed te keuren. Vooruitlopend op de invoering van het nieuwe rijbewijs per 1 oktober a... meer

Wij bieden u de hoogste rente bij betrouwbare banken
Rente sparen - Doorlopend krediet rente? Betrouwbaar financieel advies met doorlopend . De onrust in het Midden-Oosten heeft de olieprijs op recordhoogte gebracht en geleid tot dalingen op de beurs... meer

Het op de effectenbeurs introduceren van een onderneming of instelling
Dividendrendement Beurs Brussel - De rente voor kortlopend krediet, ook geldmarktrente genoemd. Inmiddels is het een concern van wereldnaam waar ruim 255. Beleggen is een vak apart met een geheel eigen jargon. We hebben dan te maken met de openbare kapitaalmarkt... meer


Wijziging tegemoetkoming ziektekosten leden Tweede Kamer en Europees Parlement (24.

Het resultaat is gelijk aan het verschil tussen de in het jaar ontvangen respectievelijk aan het jaar toe te rekenen subsidies, en overige opbrengsten c. TekstwijzigingenDe in bijlage 7 van dit akkoord genoemde CAO-teksten worden gewijzigd. In het financieel jaarverslag legt de Stichting Mathematisch Centrum verantwoording af over verkregen inkomsten en ontvangen subsidies, alsmede uitgaven en bestedingen, van haar instituut Centrum voor Wiskunde en Informatica te Amsterdam. Wanneer wordt het vervoer naar het ziekenhuis vergoed?Als je slecht ter been bent, kunnen de vervoerskosten aardig oplopen. Onder deze post worden de fondsen opgenomen die zijn verkregen uit erfenis en schenking. Deze reserve bestaat uit beschikbaar gestelde doch in toekomstige jaren te besteden subsidies. Wordt anticonceptie vergoed?In welke gevallen wordt anticonceptie vergoed? Planet beantwoordt je vragen. Vanaf 1991 worden in deze voorziening de uitkeringen en de ontvangen specifieke subsidies verwerkt. Verzekeren met terugwerkende kracht?Als ik niet verzekerd was per 1 januari, ben ik dan met terugwerkende kracht verzekerd? Planet beantwoordt je vragen. Wat valt er nu wel en niet onder de no-claim?De no-claim is nog niet helemaal duidelijk, wat valt er nou wel onder en wat niet? Planet beantwoordt je vragen.

Is er sprake van een nieuw contract als ik niet overstap?Ik blijf bij dezelfde zorgverzekeraar, maar nu collectief. Natura of restitutie?Wat zijn de voordelen van een naturapolis of een restitutiepolis? Planet beantwoordt je vragen. De waardering vindt plaats op basis van historische kostprijs, onder aftrek van afschrijvingen. Indien verzekerd via een WTZ-standaardpolis als bedoeld in artikel 4, derde lid wordt dit bedrag vermeerderd met 1,13. Een belangrijk deel van de uitkeringen is langlopend. Hierdoor is het niet meer nodig deze artikelen te wijzigen ingeval van wijziging van de regeling zelf. Heb ik dan een nieuw contract? Planet beantwoordt je vragen.