Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Je hebt een VAR-wuo, maar deze is niet naar waarheid ingevuld
Var wuo - De opdrachtgever heeft de identiteit van de opdrachtnemer vastgesteld en heeft een afschrift van het identiteitsbewijs en een kopie van de verklaring in zijn administratie opgenomen... meer

Het is rekenkundig correct, maar het is niet meer uit te leggen
Wat Is Een Franchise Van Een Premieberekening - De hoogte van de WAO-uitkering wordt hierdoor sterk beperkt. Door het loon te verdelen over zoveel mogelijk dagen in de week max. Scherp rekenende werkgevers maken dankbaar gebruik van deze wetgeving... meer

Zorgverzekeraar voor ziekenfonds en particuliere ziektekosten
Particuliere verzekeringen - Welke verzekering willen zij nou precies? Ziekenfonds of particuliere klant, bij Agisstaat uw belang voorop. Het landelijk informatiecentrum van de zorgverzekeraars. Het College voor zorgverzekeringen CVZ coordineert en financiert de uitvoering van de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten AWBZ... meer

Deze tariefgroep kent een belastingvrije som van 427 gulden
Belastingvrije som - De werkelijke kosten die u betaalt voor uw huis nadat alle bijtellingen, aftrekposten en overige kosten zijn verrekend. Een last op een stuk grond ten dienste van de eigenaar van een aangrenzend stuk grond... meer


Wij willen jullie zo goed mogelijk met een stage in het buitenland helpen.

Daar doet zij Nederlands en de andere vakken doet zij via de Wereldschool of op een lokale of een internationale school. De online verkeerslessen van Veilig Verkeer Nederland. Gezinnen kunnen om verschillende redenen naar het buitenland gaan. Er bestaan tussen scholen verschillen in opvatting over zittenblijven. Wilt u uw schoolgaande kinderen helpen met hun huiswerk, waaronder rekenen en taal? Het Huiswerk-web ondersteunt u daarbij. We hebben nog lekker kunnen genieten van onze tuin in Nederland. Daar wordt geen Nederlands gegeven, dus doet zij Nederlands via de Wereldschool. Dit betekent wel dat we na schooltijd thuis ook moeten werken. Deze homepage is een goed vertrekpunt voor zowel leerkrachten als leerlingen. Met een leeslijn voor de woorden en letters waar we mee werken.

De Stichting Nederlands Onderwijs in het buitenland houdt alle scholen buiten Nederland op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen. We zingen liedjes met de xylofoon en maken letters met ons lijf. Het kan namelijk voorkomen dat er in het buitenland andere stageperiodes gebruikt worden dan bij ons in Nederland. Dit kan echter op de hierboven genoemde manier worden opgelost. Afhankelijk van de plek waar men heen gaat, moet er veel georganiseerd worden. Na twaalf weken vakantie in Nederland is het normale leven in Qatar weer begonnen. Er is een aparte klachtenprocedure in het basisonderwijs. Fondsen wervenHoe vraag je een particulier fonds aan voor je studielees verder. Het is een gezellig plekje geworden, waar kunnen werken. De Onderwijsinspectie bewaakt en bevordert de kwaliteit van het onderwijs in Nederland. Je vindt er een groot aantal handige onderwijslinks gerubriceerd per vakgebied en onderwerp.