Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt
  


 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Klarenberg van het Ministerie van LNV, directie Natuurbeheer
Beheer inventarisatie - .. meer

Voorbeelden van derivaten zijn opties, futures en warrants
Derivaten - De derivatenhandel is de laatste jaren onstuimig gegroeid. Met dat laatste is ook meteen het grootste risico genoemd. Aandelen, obligaties en derivaten is bestemd voor studenten in het hoger onderwijs die meer over derivaten dienen te weten... meer


Europeesche verzekeringen - .. meer

En dan. U wilt weten hoe uw ouderdomspensioen eruit ziet
Pensioen aanvulling - Bent u zeker van uw pensioen opbouw? Doe hier de Pensioen Test en check of u een pensioen tekort hebt. Defensie, met betrekking tot dit hoofdstuk nadere regels stellen. En dan? U wilt weten hoe uw ouderdomspensioen eruit ziet... meer


Werknemers besteden meer uren aan zorgtaken dan uitzendkrachten.

Premie Be

Een overzicht van de totale respons staat in bijlage 2. Het totaal aantal typen organisaties komt daarmee op 41. Ook het verzuimpercentage ligt hoger voor uitzendkrachten in fase 3-4. Voor uitzendkrachten in de categorie Laag wordt nog geen actie ondernomen. Het aantal ziekmeldingen ligt hier bijna 0,4 hoger. Jongeren melden zich vaker ziek dan oudere uitzendkrachten. Type functie Uitzendkrachten onderling Uitzendkrachten vs.

Een uitgebreid responsoverzicht is opgenomen in bijlage 2. Ook de procedures voor ziekmelding komen in dit hoofdstuk aan de orde. Deze wetten zijn van toepassing op alle werknemers in loondienst in Nederland. Daarmee neemt deze groep uitzendkrachten een bijzondere plaats in. De aspecten waar uitzendbureaus nadruk op leggen verschillen. Het verzuimvolume kan worden opgevat als het product van frequentie en duur. Verschillen in kenmerken zullen ook verschillen in ziekteverzuim laten zien. Dit verschil wordt met name door vrouwen veroorzaakt.