Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt
  


 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Een ingewikkelde premieberekening is lastig maar niet onoverkomelijk
Wao gat premie - De bedrijfstakpremie is aftrekpost voor het berekenen van het brutoloon-SV. Hier vindt u een voorbeeld van een voorlopig bezwaarschrift tegen de WOZ-beschikking, waarin de waarde van een onroerende zaak is vastgesteld... meer

Ziektekosten of andere buitengewone uitgaven mag u aftrekken als ze boven een drempel uitkomen
Aftrek ziektekosten - Aan mij zijn enkele vragen voorgelegd op het terrein van de persoonsgebonden aftrekposten. Alle informatie op FiscaalTotaal gedurende twee weken, met uitzondering van de Tools... meer

Advies B en W 320 Gemeentegarantie Korfbalvereniging C
Gemeentegarantie - Een gemeentegarantie afgeven voor een, door Korfbalvereniging C. Het handhaven van de openbare orde hoort een kerntaak te zijn van de overheid. Voor het verstrekken van de lening zal ook een gemeentegarantie vereist zijn... meer

Ten slotte gaat ook voor u de aow omhoog en de awbz-premie omlaag
Awbz premie - Een ieder die bij een zelfde ziekenfonds is ingeschreven is een zelfde nominale premie verschuldigd. Ik ben het met de felle uitspraken van Hirsi Ali over Verdonk. De premie wordt volgend jaar verplicht voor iedereen, ook voor gepensioneerden die nu een particuliere verzekering hebben en bijvoorbeeld in Spanje wonen... meer


Werken voor de Unie Van Vrijwilligers is erg bevredigend.

Vrijwilligers

Werken voor de Unie Van Vrijwilligers is erg bevredigend. In Nederland zijn er meer dan 6000 vrijwilligers die ondersteuning kunnen bieden.