Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Ik wil het bestemmingsplan van de gemeente of een wijk inzien
Bestemmingsplan - Gedeputeerde staten hebben maximaal zes maanden de tijd om het bestemmingsplan al dan niet goed te keuren. Vooruitlopend op de invoering van het nieuwe rijbewijs per 1 oktober a... meer

Selecteer in de bovenstaande lijst een voertuig om het tarief te berekenen
Wegenbelasting berekenen - Selecteer in de bovenstaande lijst een voertuig om het tarief te berekenen. Onder traditionele financiering vallen veelgebruikte vormen van krediet om een nieuwe ofinruil auto aan te schaffen... meer

De brochure is bedoeld voor mensen die door ouderdom, chronische ziekte of handicap extra ziektekosten maken
Bijzondere ziektekosten - De brochure is bedoeld voor mensen die door ouderdom, chronische ziekte of handicap extra ziektekosten maken. Wilt u in de rolstoel gaan sporten, vraag dan bij de gemeente een aparte sportrolstoel aan... meer

Ziektekosten of andere buitengewone uitgaven mag u aftrekken als ze boven een drempel uitkomen
Aftrek ziektekosten - Aan mij zijn enkele vragen voorgelegd op het terrein van de persoonsgebonden aftrekposten. Alle informatie op FiscaalTotaal gedurende twee weken, met uitzondering van de Tools... meer


Wanneer u uit Nederland emigreert, krijgt u in veel gevallen een conserverende aanslag opgelegd.

Conserverende Aanslag

Op basis hiervan tracht de Nederlandse fiscus haar heffingsrechten te behouden. Vervolgens dient u te bezien wat dan te doen staat. Tot het overlijden van de belastingschuldige is er geen sprake van een rechtens afdwingbare, opeisbare schuld in de zin van artikel 20, derde lid, SW. Wel kan eventueel sprake zijn van IB-latenties zoals bedoeld in artikel 20, vijfde lid, SW, die op de verkrijging in mindering kunnen worden gebracht. De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van FinanciŽn het volgende besloten. Op grond van een fictieve vervreemding, zoals beschreven in artikel 4. Belastingschulden worden alleen aangemerkt als schuld voor zover zij rechtens afdwingbaar zijn. Het overlijden van de belastingschuldige wordt op grond van artikel 4.