Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

EigendomsakteEen door het kadaster gewaarmerkt afschrift van de transportakte
Eigendomsakte - EigendomsakteEen door het kadaster gewaarmerkt afschrift van de transportakte. Dit inkomen moet worden opgeteld bij de inkomsten in box I. Een eigendomsakte wordt ook wel overdrachtsakte genoemd... meer

Daarnaast beschikt het kadaster ook over bijzondere fotocollecties
Kadaster - Voor het Kadaster geldt, net als voor de GBA, dat het eigenlijk al werkt als een basisregistratie. Per sectie zijn de percelen telkens vanaf 1 genummerd. Verder zorgt u ervoor dat het Kadaster een bewijsstuk krijgt, waaruit blijkt dat voornoemd persoon bevoegd is om als notaris, dan wel waarnemend notaris op te treden... meer

Anders zijn ze niet aftrekbaar voor de loonbelasting
Belastbaar Loon Kinderopvang Auto - Door in de rechterkolom een keuze te maken kunt u meer informatie vinden over onderwerpen die te maken hebben met loon. Vanuit de praktijk zijn vragen gesteld op het gebied van reiskosten... meer

Ga goed verzekerd op reis! Bespaar veel op uw reisverzekering
Vergelijk verzekering - Ga goed verzekerd op reis! Bespaar veel op uw reisverzekering. De ene zorgverzekeraar inruilen voor de andere wordt waarschijnlijk een stuk eenvoudiger. Veel mensen kunnen weer van zorgverzekeraar veranderen... meer


Voorlopige Aanslag is niet overeenkomstig de schatting aangepast.

Aanslag Belastingdienst

In geschil is of de aanslag terecht is opgelegd, meer in het bijzonder of verweerder bevoegd was de bij de voorlopige aanslag ten onrechte uitgekeerde heffingskorting te verrekenen met de definitieve aanslag. Brief staatssecretaris van FinanciŽn inzake het verslag van de commissie over het adres van Th. Voorlopige Aanslag is niet overeenkomstig de schatting aangepast. Wordt een fout niet tijdig hersteld, dan kan het Uwv een boete opleggen. De voorlopige aanslag is wel gebaseerd op de aangifte van eiser en is derhalve niet willekeurig opgelegd. Voor de standpunten van partijen wordt verwezen naar de stukken van het geding. Bij de bestreden uitspraak op bezwaar heeft verweerder die aanslag gehandhaafd. Dit is een navigatie mogelijkheid tussen de Belastingdienst, Douane en Toeslagen. Uiteindelijk trok het bedrijf toch aan het langste eind.

De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van FinanciŽn het volgende besloten. Verweerder heeft de door eiser ingenomen standpunten gemotiveerd bestreden. De gegevens die u invult in de proefberekening, zijn niet zichtbaar voor de Belastingdienst. Verweerder is daarentegen van mening dat deze vraag bevestigend moet worden beantwoord. Meerts vindt de bezwaarprocedure overigens een farce. De Hoge Raad heeft deze uitspraak van het Hof onlangs bevestigd. De Hoge Raad vond echter dat die truc niet door de beugel kon.

Veel adviseurs willen het niet tot procederen laten komen. Een brochure met informatie over de wijzigingen vindt u op www. In geschil is of verweerder eiser terecht als verzekerde en derhalve als premieplichtig voor de Nederlandse volksverzekeringen heeft aangemerkt. Het bedrijf kreeg een correctienota opgelegd, verhoogd met een boete. Hoofdstuk 3 Toezicht en opsporingArtikel 43 Toezichthouders1. Die claim werd echter niet gehonoreerd door de inspecteur. Artikel 17 Na voorschot melding wijziging omstandigheden1. Een bemiddeld echtpaar verhuurde zijn woningen aan de kinderen.

Verweerder heeft de op de zaak betrekking hebbende stukken overgelegd en een verweerschrift ingediend. Slecht nieuws voor echtscheiders met een eigen huis. De enige mogelijkheid die open blijft, is bezwaar aan te tekenen. Als we allemaal nu eens in termijnen zouden gaan betalen. Hij heeft daartoe onder meer het volgende aangevoerd. Een aandeel is een bewijs van deelname in een bedrijf. Artikel 28 Betalingstermijn van twee maanden bij terugvordering1. Eiser is daar in persoon verschenen, bijgestaan door drs. Meer mogelijkheden om mijn gram te halen heb ik helaas niet. Ik besluit dan ook om de fiscus even op mijn geld te laten wachten.

Verweerder heeft de op de zaak betrekking hebbende stukken ingezonden en een verweerschrift ingediend. De rechtbank stelt op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting de volgende feiten vast. De toerekening van de betalingen geschiedt achtereenvolgens aan a. Een IB-ondernemer stelde de afschrijving van zijn auto op 1 euro. Een obligatie is een geldlening aan de staat of aan een bedrijf. Is uw vakantieverblijf camping, hotel, appartement etc. Het uitstel kan tussentijds bij beschikking worden beŽindigd. Voor de berekening van het terug te storten bedrag wordt gebruik gemaakt van de formule die wordt gebruikt voor de berekening van de betalingskorting.