Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt
  


 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

David houd je op de hoogte van de Haagse lokale politiek en andere leuke dingen
Nederland politiek - Onze politieke kopstukken met het lef om naar de burger toe te gaan. De minister geeft via de webcast regelmatig een toelichting op actuele onderwerpen. Webzine over internationale politiek, het archief, nieuws, discussie en boekbesprekingen... meer

Het bijdrage inkomen bestaat uit belastbaar loon, resultaat uit overige werkzaamheden, winst uit onderneming en bepaalde periodieke uitkeringen
Belastbaar inkomen - Dit is een navigatie mogelijkheid tussen de Belastingdienst, Douane en Toeslagen. Een vorm van de omzetbelasting op goederen en diensten in alle lidstaten van de Europese Gemeenschap... meer

Het voorstel van de commissie die de nota heeft opgesteld wordt overgenomen
Advies p - Massizzo legt uit hoe men met behulp van de econometrie de additionele kosten van een kind kan berekenen. De Raad heeft geen bezwaar tegen toekenning van beide uitkeringen tegelijkertijd... meer

Advies over Educatie en Opleiding (+) Doe wat je hart je ingeeft
Advies internet advies - Grafisch vormgevers en IT-specialisten werken hierbij nauw samen. De agenda biedt mogelijkheden om feestdagen te integreren, agenda's van vrienden en bekenden te integreren en uitnodigingen via Gmail te ... meer


Voorbehoud van vruchtgebruik wil zeggen dat iemand kan iets verkopen of schenken met het voorbehoud dat hij het (vrucht)gebruik ervan behoudt.

Vruchtgebruik

De verzorging van de langstlevende echtgenoot wordt verzekerd door hem een recht van vruchtgebruik toe te kennen over een deel van de nalatenschap en aan de kinderen slechts de blote eigendom daarvan. Het vervreemdingssaldo is de verkoopprijs van de oude woning minus de bestaande hypotheekschuld. Een voorbeeld van recht van vruchtgebruik is het recht om een woning van een ander te bewonen. Na de berekening van deze voorfase kunt u het Successierecht zie tabblad Erven en Schenken nog makkelijker berekenen. VruchtgebruikEen eigenaar staat een ander het gebruik van een goed toe, inclusief de uit het gebruik voortvloeiende opbrengsten. Slotbepalingen De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. Vruchtgebruik Het recht van vruchtgebruik is het recht om voordelen vruchten van een zaak van een ander te genieten alsof men zelf de eigenaar is. Vruchtgebruik wil zeggen dat een eigenaar een ander het gebruik van een goed toestaat, inclusief de uit het gebruik voortvloeiende opbrengsten. Deze testamentvorm is zuiver fiscaal en beoogt niet de langstlevende te verzorgen. Maar hier heeft de successiewet een stokje voor gestoken. Voorbehoud van vruchtgebruik wil zeggen dat iemand kan iets verkopen of schenken met het voorbehoud dat hij het vruchtgebruik ervan behoudt.

Met het tabblad Vruchtgebruik, berekent u nu heel gemakkelijk de waarde van het vruchtgebruik. Bij de berekening van het uiteindelijke voordeel moeten natuurlijk wel de getrooste opofferingen,dat wil zeggen de betaalde belastingen die bij leven zijn voldaan mee in aanmerking worden genomen. Van dit soort vruchtgebruik is onder andere sprake bij ouders die hun huis nog tijdens hun leven aan hun kinderen overdoen en er zelf in blijven wonen. De kinderen krijgen alle goederen van de nalatenschap onder deze last op naam. De kinderen worden meestal als enige erfgenamen aangewezen, onder de last van het vruchtgebruik. Dit geldt ook voor de opbrengsten van die goederen. Als het vorenstaande echter binnen twee jaar na openvallen van de nalatenschap wordt geregeld, dan kan de woning met terugwerkende kracht naar box I overgaan. De eventuele verkoopwinst kan dus gebruikt worden voor consumptieve doeleinden, maar blijft wel vijf jaar staan. Die beginnen immers met een eigenwoningreserve van 0 euro. Het voorbeeld leert ons dat de overdracht bij leven in principe voordeliger is. Uiteraard vermindert de schuld wel de heffingsgrondslag in Box III.

Bij verhuizing mag een bestaande hypotheek altijd meegenomen worden naar het nieuwe huis. Het recht om u genieten van rente en dividend van een goed, waarvan iemand anders de eigenaar is. Voor starters op de woningmarkt verandert er niets. Voor verhuizing naar een huurhuis geldt hetzelfde als voor verhuizing naar een goedkoper huis. Als het om een huis gaat, kan de verkoper of schenker in het huis blijven wonen. Bij eventuele erfpacht mag u de grondwaarde niet van de WOZ-waarde aftrekken, omdat u de erfpacht al mag aftrekken. Deze nonkel is kinderloos en heeft al een testament opgesteld dat alles naar ons twee gaat. Met het verstrijken van de jaren neemt niet alleen de waarde van het huistoe maar groeit zoals gezegd de blote eigendom naar volle eigendom. Vanzelfsprekend is het niet verboden om een hogere hypotheek te nemen, maar het meerdere verhuist dan van Box I naar Box III, waar de rente niet meer aftrekbaar is.