Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Nog geen twee maanden nadat de uitgebreide productinformatie van CNet Channel
Kamer van koophandel - Wie adverteert in een RSS-feed kan dat het beste doen op grond van de kenmerken van de 'feedlezer. Microsoft kan in tegenstelling tot Sun niet garanderen dat zijn Office-formaten in de toekomst open... meer

Tarieven voor de wegenbelasting berekenen Bereken hier het tarief voor de wegenbelasting
Wegenbelasting tarief - Ik weet alleen niet of iemand ervaring positief of negatief heeft met deze auto. En heel jammer voor je Jeanette, als ik het goed heb begrepen, dan hebben jullie geen oprit, en word het dus een stalling... meer

Deze wet regelt de waardebepaling van alle onroerende zaken in Nederland
Vooraftrek van belasting - De verzekering dient om u te beschermen tegen een waardedaling van het huis. Een aflossing die u, hetzij verplicht opgelegd door de geldverstrekker, hetzij vrijwillig, doet boven het bedrag dat u in de gekozen hypotheekvorm af moet lossen... meer

In een klein bedrijf leidt een verstoorde arbeidsrelatie al snel tot ontslag
Ontslag - Onze Ministers zijn gehouden desgevraagd de inlichtingen te verstrekken die de Algemene Rekenkamer voor haar taak nodig acht. Binnen een maand na ontvangst van deze mededeling stelt Onze betrokken Minister de Algemene Rekenkamer in kennis van hetgeen tot opheffing van haar bezwaar kan leiden... meer


Vaak wordt het begrip pensioen verward met lijfrente.

Pensioen Opbouw

Pensioengat kan eveneens ontslaan door verkeerde beslissing van waardeoverdracht. Meestal betaalt u daar zelf voor en legt uw werkgever ook een deel in. Werknemers bijdrage in pensioen is fiscaal aftrekbaar. Als natuurliefhebber moet je natuurlijk wel wat overhebben voor je hobby! En als dat dan een stukje natuur is, dan moet dat maar. Bovendien kunt u met deze online calculators danwel berekeningen uw pensioengat bepalen. Deze mogelijkheid is voordelig wanneer de erfgenamen onder een lager belastingtarief vallen dan de erflater.

Pensioenleeftijd volgens uw pensioenregeling is 65 jaar en u wordt op uw 58ste ontslagen. Een andere mogelijkheid is dat het tegoed bij de erfgenamen zelf belast wordt. Laat uw pensioensituatie niet op z'n beloop maar regel het nu. Een vrijkomende lijfrente vraagt om de hoogste uitkering. Veel werknemers hebben diverse banen gehad en diverse pensioenen pensioentjes opgebouwd. In ieder geval zijn ze een stuk ruimer dan die voor gewone werknemers. Raadpleeg een pensioendeskundige alvorens waardeoverdracht te plegen. Of er sprake is van een pensioengat hangt van vele factoren af. De erfgenamen kunnen dat zelf kiezen, in overleg met de executeur testamentair. Als je beide vragen weet te beantwoorden dan is je oorsponkelijke vraag ook beantwoord. Financiele planning advies wordt meestal gegeven door pensioenadviseurs. Dit zijn enkel losse vragen, want dit is lastige materie en er zitten ook persoonlijke keuzes in en veel hangt af van om welke bedragen het gaat.

Vaak wordt het begrip pensioen verward met lijfrente. Zo wordt een forse achteruitgang in inkomen voor uw nabestaande voorkomen. Vaak wordt het begrip lijfrente verward met pensioen. Zodra een werknemer daadwerkelijk verlof opneemt, en daarvoor het spaartegoed van zijn levensloopregeling wil aanspreken, keert de beheerder het benodigde geld uit aan de werkgever. Werkgevers moeten voor elke afzonderlijke werknemer een schriftelijke verklaring opstellen, waarin de levensloopregeling is vastgelegd. Lijfrente afsluiten kan fiscaal vriendelijk zijn, d. Voor de 50-tigers onder ons is het helaas allemaal te laat. Bewaar bewijsstukken en geef adreswijzigingen door. Wie onverhoopt in de bijstand komt, hoeft het spaartegoed van de levensloopregeling niet bij zijn vermogen te tellen. Weet je in ieder geval zeker dat ze dat stukje natuur niet meer kunnen verzieken. Of waardeoverdracht verstandig is, hangt van vele factoren af.

Bovenstaande berekening is slechts een voorbeeld en gebaseerd op eindloonregeling. Gebeurt dat niet, dan gelden de fiscale faciliteiten niet, en kunnen er naheffingen van de Belastingdienst volgen. Nederlanders maken zich regelmatig zorgen over hun oude dag. De hoogte van de franchise wordt elk half jaar aangepast. Die betaalt het vervolgens als salaris aan de werknemer. Vooral voor huizenbezitters biedt een dergelijke verzekering extra zekerheid.