Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Pensioenopbouw kan, na ontslag, wettelijk worden voortgezet door het FVP
Wao ontslag - Dat betekent dat rechtshulp, bijvoorbeeld via een vakbond, noodzakelijk is alvorens je bij een internetbedrijf in dienst treedt. Dit kan dus ook tijdens de eerste twee ziektejaren... meer


Europeesche verzekeringen - .. meer

Dit is een navigatie mogelijkheid tussen de Belastingdienst, Douane en Toeslagen
Belastingdienst particulieren - Dit is een navigatie mogelijkheid tussen de Belastingdienst, Douane en Toeslagen. Kijk in beschrijving die je gehad hebt, staat een hele schema. Je hebt geen vriend en noch ben je ingeschreven bij een vriend, dus dat is overbodig in jou geval... meer

Het pand is zeer goed bereikbaar aangezien de locatie vlakbij de A12 ligt
Pand huren - Uitstekend geschikt voor ondernemers die al lang uitkijken naar een eigen pand. Aangezien onze Algemene Kosten relatief laag zijn, halen wij regelmatig aanbestedingen binnen. Heeft u interesse in het huren van een ruimte voor uw bedrijf, laat het ons weten... meer


Uitgezonderd zijn werkwoorden en vervoegingen daarvan.

Staatssecretaris Van FinanciŽn

De merkwaardige benoeming van een drietal raadsheren te weten Mrs. Niet in geschil is dat de in geding zijnde ambtsberichten uitsluitend gegevens bevatten metbetrekking tot appellante zelf. Ten tweede male wijst President Hoge Raad klacht van drs. Echter het kantoor der Belastingen te Amsterdam beschikte blijkbaar in november 1980 en daarvoor over gegevens, die incorrect bleken te zijn. Antwoord van het Gerechtshof te 's-Gravenhage aan drs. Geschreven door de NRC-journalisten Cees Banning en Tom Jan Meeuws. Uitgezonderd zijn werkwoorden en vervoegingen daarvan. De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 11 juli 1984, nr. Desgevraagd heeft verweerder op 27 december 1982 een verweerschrift ingediend. Klacht tegen de Hoge Raad en zes raadsheren door drs. Open brief aan de Minister van Binnenlandse Zaken van drs.

Het geschil is op 22 november 1983 behandeld in een openbare vergadering van de Afdeling, waarin verweerder bij monde van zijn vertegenwoordigers zijn standpunt nader heeft uiteengezet. Hier kunt u zich inschrijven voor de Nieuwsbrief Regering. In de Eerste Kamer hield hij zich bezig met FinanciŽn en Economische Zaken. Academie voor FinanciŽle Planning AFP en Chairman of the board of directors of the European Financial Planning Association EFPA. Geheimhouding is geboden wanneer verder bekend maken van gegevens niet nodig is voor de uitvoering van de belastingwet of voor heffing of invordering. Stichting de Ombudsman in Hilversum behandelt zelfs de klachten over de Raad voor de Kinderbescherming die de Nationale Ombudsman systematisch weigert te behandelen. Een pittige brief aan de landelijk deken van Middelburg Mr. In de vragen en antwoorden de laatste stand van zaken n. Onlangs is de Wet op het financieel toezicht aanvaard door de Tweede Kamer. Aalbers opgeschort zal worden totdat de bezwaarprocedure geheel zal zijn afgehandeld. Antwoorden Kamervragen over de BTW-afdracht bij het aanstellen van I.

Brief aan de Vice-President van de Raad van State Mr. Nadat in november 1980 de belasting te Amsterdam aanslagen had opgelegd, bleken deze na inspectie veel te hoog te zijn en zijn derhalve ook verlaagd. De bedoeling van de Kerk in dezen is dan ook geen andere dan om mogelijk onjuiste gegevens te corrigeren en onvolledige gegevens aan te vullen. De democratische controle laat het ernstig afweten. Preventieve toetsing van reclames voor krediet is onwenselijk. Pamela Hemelrijk zet Rechterlijke Macht in 'n helder zonnetje. Gelet hierop kan naar het oordeel van de Afdeling het bepaalde in artikel 67 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen te dezen niet aan toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur in de weg staan. Reden te meer dat wij dit beroep indienen is het feit dat er sprake is en is geweest van een vooringenomenheid van de kant van het belastingkantoor. Burhoven Jaspers vragen ontslag voor 250 rechters met bijbanen.

De minister, voornoemd, heeft naar aanleiding daarvan medegedeeld dat aan die uitnodiging geen gevolg zal worden gegeven. Brief aan de ombudsman over over de Minister van Economische Zaken, Mw. Antwoord van de Hoge Raad over griffiedossier aan drs. Alle rechters van rechtbank Den Haag gewraakt door drs. Dit, heel duidelijk gesteld, nog afgezien van het feit of de Kerk uberhaupt omzetbelasting verschuldigd is of niet; met betrekking tot deze zaak loopt overigens een juridische procedure. Wraking van 4 raadsheren van de Hoge Raad door drs.

Het gebruik van dit persbericht is aan voorwaarden gebonden. Brief met klacht over de politie aan de Burgemeester van Wassenaar Drs.