Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt
  


 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Zwitserland heeft een uitgebreid netwerk van belastingverdragen opgezet
Belastingverdragen - Zwitserland heeft een uitgebreid netwerk van belastingverdragen opgezet. Dit is een navigatie mogelijkheid tussen de Belastingdienst, Douane en Toeslagen. De Belastingdienst kan tot 5 jaar na afloop van een belastingjaar de aangiften corrigeren door een naheffingsaanslag op te leggen... meer

Het schema laat de verschillende situaties zien bij callopties en putpties
Calloptie - Heeft u een calloptie op een aandeel waarvan een dividend uitkering gaat plaatsvinden, dan kan het voor u interessant zijn om deze optie uit te oefenen voordat het dividend wordt uitgekeerd... meer

Het speelt onder andere een rol bij het verlenen van bouwvergunningen
Recht Van Vruchtgebruik - De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 11 juli 1989, nr. De verklaring die bij een premiekoopwoningen vereist is. Als u geen testament heeft, dan erven volgens het Nederlands erfrecht uw partner en kinderen... meer

Deel van het belastbaar inkomen waarover u geen belasting hoeft te betalen
Aanvraag Vooraftrek Belasting - De hoogte van het forfait is gebaseerd op de taxatie van de woning door de gemeente. Jaarlijkse heffing voor grond die in erfpacht is uitgegeven door de gemeente. De huiseigenaar die zijn huis als onderpand inbrengt om een hypothecaire lening te krijgen... meer


TransportakteDit is de akte die de overdracht van de onroerende zaken regelt.

Afschrift van een transportakte van huizen en erven aan de Goudsbloemgracht Het Klooster en de onvolmaakte Scheepjesgang door P. Die zijn niet in het bedrag opgenomen, omdat wij niet weten of er sprake is van één of meerdere oude inschrijvingen. TransportakteDit is de akte die de overdracht van de onroerende zaken regelt. In geval van een nieuwbouwproject krijgt u onder andere te maken met de volgende overeenkomsten. Arie Kooy kreeg volgens een transportakte van 20 maart 1788 dit huis, erf, stalling en schuur, gelegen aan de noordzijde van de Kwekelstraat belend ten westen de erven Adriaan de Ruijter en ten oosten de stadswatergang. De kosten voor de passeerakte worden als richtlijn alvast ingevuld door Bank of Scotland, maar u kunt dit bedrag overschrijven indien u de werkelijke notariskosten inmiddels weet. Afschrift van een transportakte van een loods en erve in de Palmstraat door M. Hiervoor moet u bij de notaris de hypotheekakte en de transportakte tekenen. Verkoop-akte van een loods en erve aan de Goudsbloemgracht door A. Het is anders ook wel vreemd dat erfgenamen en nagelaten kinderen in die hoedanigheid gezamenlijk iets kopen. Met de NotarisService van Postbank Zakelijk kunt u tegen een scherp tarief uw hypotheek en eventueel uw transportakte laten passeren.

Afschrift van een transportakte van huizen en erven van de Fortuinengang in de Passeerderstraat door H. Wanneer er een voldoende overwaarde in uw woning zit kan u een tweede hypotheek op uw woning verkrijgen om extra geld vrij te maken. De transportakte wordt ook wel overdrachtakte genoemd. De langstlevende van twee samenwonenden heeft dan het recht het onverdeelde aandeel van degene die het eerst overlijdt tegen een vergoeding over te nemen van de erfgenamen. Voor iedere akte, hypotheekakte of transportakte, betaalt u een vast bedrag van slechts € 450 per akte aan de notaris excl. Dit betekent dat de koper de kosten, verbonden aan het kopen van een huis moet betalen. Verkoopakte van een erf aan de Goudsbloemgracht door J. Bovendien zijn ze afhankelijk van de hoogte van de hypotheek of de waarde van de woning. Dit bedrag geldt ongeacht de hoogte van het hypotheekbedrag, de hoogte van de inschrijving of de waarde van het bedrijfspand. In de koopakte wordt de koopovereenkomst schriftelijk vastgelegd. In het verpondingskohier valt het perceel samen met het huis van Looy de Koning onder nr.

De leveringsakte is een officieel document dat door de notaris wordt opgemaakt en waarmee het eigendom van een huis officieel wordt overgedragen aan een nieuwe eigenaar. Stukken betreffende internationale woningcogressen zoals programma's, rapporten e. Jan en Albert Gijsbertse Vermeulen hadden dit Huis, erf en pakhuis op 10 mei 1779 gekocht van de koopman Alexander Leechburch. Het bestand dat u probeerde te downloaden kon niet gevonden worden. Bij het afsluiten van een hypotheek bij Postbank betaalt u vanaf nu een vaste lage prijs. Huurvoorwaarden en bepalingen waaronder de woningen van de Vereniging worden verhuurd. Bestekken en voorwaarden en processen-verbaal van aanbesteding betreffende onderhoud, herstellingen, vernieuwingen en veranderingen der woningen, met begrotingen, calculaties etc. Deze kocht het op 24 mei 1646 van de voogden van de weeskinderen van de predikant Georgius Roseus. Verkoop-akte van een huis en erve aan de Goudsbloemgracht door D. Charter op perkament met handtekening van de secretaris J. In Amsterdam werd een aanzienlijk groot aantal verenigingen opgericht. Het tekenen van de akte kan bij circa 50 verschillende notarissen, verspreid door heel Nederland.

Verzekeringspolis op het leven en tegen invaliditeit en ongelukken voor de timmerman H. De Vereniging besloot om zich alleen nog bezig te houden met het verhuren, verbeteren en moderniseren van de woningen die al in haar bezit waren 3. Toezenden van de hypotheekakte met notarisverklaring aan de financier, waarbij u een kopie krijgt. De kosten voor deze akte zijn meestal niet inbegrepen in de koopsom. Lijst van de tentoongestelde archiefstukken, foto's enz. Hypotheken met aflossing kennen een vaste looptijd. Procesverbaal van openbare aanbesteding van het bouwen van een blok van 72 woningen op een terrein gelegen op het voormalige Drilveld nabij het West Einde.