Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt
  


 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Vijf jaar geleden kocht je nog een direct bewoonbaar huis voor 100
Huis in het buitenland - Tweede huizen in Spanje zijn nog steeds een 'booming business', aldus een gespecialiseerd makelaar op de Spaanse markt. Voordat u tot koop overgaat, moet u een aantal zaken controleren... meer

Indien meer dan drie vijfde gedeelte van de overeengekomen looptijd is verstreken worden bij vervroegde aflossing geen kosten in rekening gebracht
Vervroegde aflossing - De periode, waarin een hypothecaire financiering volgens het bij de verstrekking overeengekomen aflossingsschema geheel afgelost zou zijn, ongeacht de juridische looptijd. Als u gedurende de looptijd van uw krediet van adres verandert, dan dient u dit schriftelijk binnen drie dagen aan InterBank te melden... meer

Tophypotheek Tophypotheek Bij een relatief hoog (te verwachten) inkomen kan soms meer dan een basishypotheek worden geleend
Tophypotheek - Een tophypotheek is de benaming voor een hypotheek die hoger is dan de executiewaarde van het huis. Nederlandsche Bank vandaag in een vraaggesprek met deze krant. Kan een tophypotheek verantwoord zijn?Wie een tophypotheek wil, loopt een behoorlijk risico, zo meent minister Zalm... meer

Akoestische Emissie AE apparatuur en services van Physical Acoustics B
Emissie - Wij opereren de Emissiebeurs, het eerste handelssysteem waar u emissies kunt kopen en verkopen om aan uw emissiereductie verplichtingen te voldoen. Vanaf juni worden er nieuwe Europese eisen gesteld aan uitlaatgassen van scheepsmotoren en locomotieven... meer


Stukken betreffende eventuele samenwerking met andere spaarbanken.

Concept akte van inbreng betreffende de fusie van de Stichting Verenigde Spaarbanken Aalsmeer met de Spaarbank voor de Stad Amsterdam. Agenda's en notulen van de jaarlijkse algemene vergaderingen van aandeelhouders in het grondkapitaal van de bank. In 1970 ging de bank op in de Spaarbank voor de Stad Amsterdam. Stukken betreffende de sponsoring van de marathon van Amsterdam 1980. Foto's van de voorgevel en het interieur van het nieuwe hoofdkantoor aan het Singel. Specimina van spaarkaarten voor spaarautomaat alsmede een foto van een spaarautomaat. Historisch overzicht van de geschiedenis van de bank over de jaren 1939-1945. Bijbureau's Koning Willemshuis, Zeemanshuis, Weteringschans. Plakboek met ingeplakte ingekomen stukken ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de bank. Notulen van de buitengewone vergaderingen en de vergaderingen van het bestuur.

Afschrift van de vergunning tot het slopen en herbouwen van het perceel Singel 546. Handleiding bij een diapresentatie over de geschiedenis van de bank. Verzamelstaten van de aan de inleggers verschuldigde bedragen met bijkomende rente per maand. Stukken betreffende de restauratie van een tuinmuur op het perceel van het kantoorgebouw. Bijlagen bij de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. In mei 1859 werd besloten om nog een hulpbureau voor het inbrengen van geld op te richten.

De foto's van de Torpschool roepen zoveel herinneringen op dat ik ze nauwelijks kan vasthouden. Het nauwe straatje aan de linkerzijde van het gebouw is de Librijesteeg. Kopie van het Bestek en voorwaarden voor het heien van een stalen damwand, het uitvoeren van sloopwerken en het trekken van houten palen. Stukken betreffende de aanstelling en het aftreden van directeurs. Notulen van de vergaderingen van de commissarissen, vanaf 1950 van het bestuur. Kopieen van de bouwtekeningen betreffende de verbouwing van het kantoor aan het Singel 548. Voor de bewoners in het Zuideinde van de gemeente bestond in ieder geval vanaf 1881 de mogelijkheid gelden na de zitdagen in te leggen en op te nemen ten huize van de bestuurders die aldaar woonachtig waren. Verslag van het overleg met de Stad Radio Amsterdam betreffende de eventueel te plaatsen radiostudio in het hoofdkantoor van bank. Ik zie mezelf niet op de foto's, omdat ik in september 1975 klas 4 verruilde voor een school in een dorpie. Ingekomen dankbetuigingen betreffende het 100-jarig bestaan van de bank. Fotoalbum met foto's van de receptie gehouden ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de bank. Stukken betreffende de introduktie van het boekje 'Een jongen die Rembrandt heette'.