Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

De transportakte wordt ook wel overdrachtakte genoemd
Transportakte - Verkoop-akte van een huis en erve in de Passeerdersraat door J. Dit gebeurt nadat u het koopcontract heeft getekend. Overeenkomst van huur en verhuur en afbraak betreffende de Palmdwarsstraat 26 door de Vereeniging met W... meer

Advies B en W 320 Gemeentegarantie Korfbalvereniging C
Gemeentegarantie - Een gemeentegarantie afgeven voor een, door Korfbalvereniging C. Het handhaven van de openbare orde hoort een kerntaak te zijn van de overheid. Voor het verstrekken van de lening zal ook een gemeentegarantie vereist zijn... meer

Nederlanders die in het buitenland wonen, mogen volgend jaar een lagere AWBZ-premie betalen dan de mensen die in Nederland wonen
Awbz-premie - Nederlanders die in het buitenland wonen, mogen volgend jaar een lagere AWBZ-premie betalen dan de mensen die in Nederland wonen. In die landen zijn de voorzieningen voor ouderenzorg veel kariger dan in Nederland... meer

Als een verkoper dat accepteert, is het geen enkel probleem
Kosten Koper - De woning moet altijd getaxeerd worden voor de hypotheek. Ter overname dit schitterende boek; Het groot voetbal jaarboek 1991. Aan de hand van de taxatie wordt een taxatierapport opgesteld... meer


Statuten voor de spaarbank van de vereeniging 'Het plaatselijk nut'.

Waardecoupon voor een spaarbankboekje ten name van de pas geborene, met daarop een eerste inleg van fl. Correspondentie tussen de directeur en Nico Hey Consultancy in Ouderkerk aan de Amstel betreffende de ontwikkeling van een nieuwe huisstijl voor de bank. Stukken betreffende de georganiseerde aktiviteiten ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van het bijkantoor 'Nutsspaarbank voor de Zaanstreek'. Stukken betreffende het Centrum Disco project, opgezet ter promotie van de Centrumbank bij de jeugd. In 1971 ging de bank op in de Spaarbank voor de Stad Amsterdam. Het mooi helder verlichte interieur van de zaal met de lange balie. Spaarbank Limburg hypotheekrente overzicht, de actuele hypotheekrente tarieven van vandaag. Lijsten van uitgereikte spaarbankboekjes aan pasgeboren baby's. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende het bereiken van 500 miljoen aan spaartegoed. Stukken betreffende de wijziging van de statuten, met hiaten. Stukken betreffende de plaatsing van een antenne voor de draadloze telefooninrichting van het bijkantoor van de Nederlandsche Landbouwbank aan een van de schoorstenen van het kantoorgebouw van de Spaarbank.

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende de overname van De Amsterdamsche Volksbank door de Spaarbank van de Stad Amsterdam en de daaruit voortvloeiende opheffing van de vereniging De Amsterdamsche Volksbank. Offertes, rekeningen en dankzeggingen voor de gehouden fesitiveiten. Het grote succes van de Rijkspostspaarbank en de Boerenleenbanken noopten de spaarbanken tot modernisering en samenwerking. Agenda's notulen en bijlagen van de commissie van belegging. Rapport van de Nederlandse Spaarbankbond betreffende het financieel beheer van de bank in 1969. Relevante artikelen bij dit nieuws vindt u in de rechterkolom onder zibb. Stukken betreffende de overdracht van kantoor Weesp aan de Bondsspaarbank voor Midden en Oost Nederland. Stukken betreffende een eventuele samenwerking tussen de bank en de nutsspaarbank te Den Helder.