Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Stukken betreffende eventuele samenwerking met andere spaarbanken
Spaarbank - Concept akte van inbreng betreffende de fusie van de Stichting Verenigde Spaarbanken Aalsmeer met de Spaarbank voor de Stad Amsterdam. Agenda's en notulen van de jaarlijkse algemene vergaderingen van aandeelhouders in het grondkapitaal van de bank... meer

In 1914 werd de eerste vorm van belasting op inkomen ingevoerd
Belasting schijven - Deze int ook veel belastingen voor de andere overheden. Gelet op het voorgaande heeft naar mijn mening het recht van overgang na het arrest Barbier dan ook nog immer bestaansrecht, is het niet in strijd met het Europese recht en is het in lijn met internationaal gebruikelijk recht... meer

Direct na constatering dient u aangifte te doen bij de politie
Aangifte formulier - Bij parkeerschades waarbij de tegenpartij niet bekend is moet er te allen tijde aangifte gedaan worden bij de politie. Het is niet uitgesloten dat de ingevulde gegevens tijdens verzending worden gelezen door onbevoegden... meer

Als u stap 1 en 2 heeft doorlopen kunt u QuoteStream koppelen aan WallStreet
Wallstreet - Zodra dat correct heeft plaatsgevonden kunnen de koersen in WallStreet streamen. Iedere tick wordt direct doorgezonden naar de werkstations en hier onmiddellijk verwerkt in uw zelf ingestelde monitor, charts en portefeuilles... meer


Soms gebeurt dit direct, soms pas na een zekere termijn.

Het is dus altijd raadzaam zelf een bouwkundig rapport op te laten maken als u een huis gaat kopen of verkopen. ErfpachtAls de grond waar uw huis op staat niet van u is, betaalt u huur. Hoe langer u de rente vastzet, hoe langer u zekerheid heeft dat uw hypotheeklasten gelijk blijven, maar hoe hoger het rentepercentage, dus relatief hogere rentelasten. TophypotheekHet hypotheekbedrag is hoger dan de executiewaarde van het huis.

Het uittreksel is bedoeld om aan te geven wie bij het Kadaster als eigenaar van een bepaald perceel staat geregistreerd op een bepaalde datum. Dit wordt ook wel de economische of onderhandse verkoopwaarde genoemd. Staat meestal vermeld in het taxatierapport en is de basis voor de opstalverzekering van uw huis. De periode waarin u een vooraf vastgesteld rentepercentage betaalt. De afstand tussen het te taxeren object en de standplaats van de taxateur mag niet meer bedragen dan 50 kilometer.