Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft tot taak een ordelijk en stabiel internationaal stelsel te bewaken
Internationaal monetair fonds - Stopzetting van de bezuinigingen op sociale voorzieningen, met name op de regeringssteun aan de voedseldistributie of de samenstelling van de hulppakketten. BeŽindiging van de opgelegde veranderingen van de voorwaarden waaronder leningen worden verstrekt... meer

Online tradeboek waarmee men transacties op de optiebeurs volgt
Beurs koersen - Volg dag en nacht de koersen van Nederlandse aandelen in New York. Private equity-fondsen zijn het afgelopen halfjaar regelmatig in het nieuws geweest met overnames van Nederlandse bedrijven... meer

In 1914 werd de eerste vorm van belasting op inkomen ingevoerd
Belasting nederland - Deze int ook veel belastingen voor de andere overheden. Gelet op het voorgaande heeft naar mijn mening het recht van overgang na het arrest Barbier dan ook nog immer bestaansrecht, is het niet in strijd met het Europese recht en is het in lijn met internationaal gebruikelijk recht... meer

Statuten voor de spaarbank van de vereeniging 'Het plaatselijk nut'
Spaarbank - Waardecoupon voor een spaarbankboekje ten name van de pas geborene, met daarop een eerste inleg van fl. Correspondentie tussen de directeur en Nico Hey Consultancy in Ouderkerk aan de Amstel betreffende de ontwikkeling van een nieuwe huisstijl voor de bank... meer


Rente die wordt betaald tijdens de bouw van een nieuwe woning.

Bouwdepot Rente Belasting

Wanneer u een woning laat bouwen, moeten er op verschillende momenten rekeningen worden betaald. Kopen, verkopen of huren, de beslissingen rond uw woning zijn belangrijk. Sommige huizen staan op grond die bijvoorbeeld van de gemeente is. Hiervoor wordt op het moment van het kopen van de grond de gehele hypotheek afgesloten. Hierbij zijn een viertal bekende waarden te noemen, te weten de executiewaarde, vrije verkoopwaarde, waarde Onroerende Zaak W. Officieel document dat door de notaris wordt opgemaakt en waarmee het eigendom van een huis officieel wordt overgedragen aan een nieuwe eigenaar. Geeft de minimale technische eisen waaraan nieuwe en bestaande bouwwerken moeten voldoen. Tijdens de looptijd van een hypotheek kunt u arbeidsongeschikt raken.

De afstand tussen het te taxeren object en de standplaats van de taxateur mag niet meer bedragen dan 50 kilometer. Hierdoor kan het zijn dat u terugvalt in inkomen en uw hypotheeklasten te hoog worden. De hoogte van dit bedrag varieert afhankelijk van uw persoonlijke woonsituatie. De zuivere inkomsten, dat wil zeggen na aftrek van de aftrekposten. Een opstalverzekering is verplicht voor het afsluiten van een hypotheek. Deze stichting garandeert onder andere het herstel van gebreken en de afbouw van een huis als de aannemer tijdens de bouw failliet gaat. De hypotheeknemer verstrekt geld in ruil voor het in onderpand krijgen van een woning.

Het door minister Zalm en staatssecretaris Vermeend geintroduceerde plan om de Belastinwetgeving in Nederland drastisch te moderniseren. De formele handeling bij de notaris waarbij een akte door beide partijen, de notaris en eventueel getuigen wordt ondertekend. Na aftrek van de basisaftrek wordt over het resterende bedrag volgens het schijventarief belast geheven. Voorts mag het taxatierapport op het moment van hypotheekaanvraag niet ouder zijn dan 12 maanden.

De akte die de overdracht van de onroerende zaak bevestigt. Het bedrag dat wordt uitgekeerd bij vroegtijdig beŽindigen van een levensverzekering. Alleen mogelijk indien ook 1e hypotheek bij Bank of Scotland loopt. De bewoners kunnen op huishoudelijke en psychologische begeleiding rekenen.

Hiervoor betaalt de eigenaar van het huis jaarlijks een bepaald bedrag het erfpacht canon. Deze verzekering biedt dekking tegen brand, storm, blikseminslag en andere gebeurtenissen. Het bedrag waarvoor u uw hypotheek in eerste instantie heeft afgesloten.