Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Het tarief van deze aangifte is afhankelijk van de te verrichten werkzaamheden
Aangifte successierechten - Niet zelden slagen wij erin middels de onderhandelingen een gunstige aankoopprijs te realiseren, waardoor de makelaars courtage een verantwoorde uitgave is. Het tarief van deze aangifte is afhankelijk van de te verrichten werkzaamheden... meer

Daarnaast betaalt u over het nog uitstaande hypotheekbedrag rente
Lineaire hypotheek - Van Bruggen Adviesgroep regelt voor u de beste hypotheek met de laagste rente en bestelening. Omdat u tijdens de looptijd daadwerkelijk aflost ziet u de leensom dalen. En omdat de hypotheeksom door de aflossing steeds kleiner wordt, betaalt u steeds minder rente... meer

De stijgende omzetten op de Amsterdamse optiebeurs hebben een nieuw hoogtepunt bereikt
Optiebeurs - De stijgende omzetten op de Amsterdamse optiebeurs hebben een nieuw hoogtepunt bereikt. De rente voor kortlopend krediet, ook geldmarktrente genoemd. Bezit van een obligatiemantel zonder de daarbij horende rentecoupons... meer

Bij een krediethypotheek leent u extra geld via uw hypotheek
Krediethypotheek - Ook de wijze waarop u over het krediet kunt beschikken, is belangrijk bij uw overwegingen. Fiscale aftrekbaarheid indien gebruikt als consumptief krediet. Dit is een hypotheek-vorm waarbij u een kredietrekening heeft met de overwaarde van uw huis als onderpand... meer


Optimistische beursstemming, periode van aanhoudende koersstijgingen.

Optimistische beursstemming, periode van aanhoudende koersstijgingen. Er zijn ook indices die de stemming in een economische sector of een geografisch gebied weergeven. Term voor beursstemming bij een markt zonder tendens; er zijn zowel wat hogere als wat lagere koersen. Het verschil tussen het rendement van staatsobligaties en gewone obligaties. Aankoop- of verkooporder op de beurs tegen de eerstvolgende koers waartegen wordt gehandeld.

Een grote volatiliteit betekent ook een hoger risico. Kosten die door de bank voor het bewaren van de effecten in rekening worden gebracht. Uitkering in aandelen, meestal uit de belastingvrije agioreserve. Het eigen vermogen van een bedrijf als percentage van het totale vermogen. Langere periode waarin de koers van een aandeel blijft dalen. Over bonussen uit de algemene reserve moet wel belasting worden betaald. Waarborg van de bank, die bijvoorbeeld gebruikt kan worden bij de aankoop van een huis. Rente die is afgeleid van de ontwikkelingen op de geldmarkt, de 'korte rente'. Uitoefening van optiecontracten vůůr het verstrijken van de looptijd. Het is een maatstaf voor de financiŽle soliditeit van een onderneming. Succesvolle beursintroductie of uitgifte waarbij de stukken in een hoog tempo worden verkocht. We hopen op een renteverlaging van de ECB, waarmee de opmars van de euro alsnog afgeremd kan worden. Belegger die op een koersdaling gokt door een baissepositie in te nemen.

Bovenstaand stemmingsbeeld is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Effecten verkopen zonder ze te bezitten in de hoop deze later tegen een lagere koers te kunnen terugkopen. Waarde die een bedrijf of onderneming vertegenwoordigt voor alle aandeelhouders. Een dalende trendlijn wordt getrokken over markante toppen. Preferente aandelen respectievelijk obligaties, die delen in de overwinst. Aanwijzen van een dividendbewijs of coupon waarop bijvoorbeeld het dividend wordt uitgekeerd of de obligatie wordt uitgeloot. Waarde van een woning zoals vastgesteld door een makelaar of taxateur. Opgaande of neerwaartse beweging in de koers van een aandeel. Een voorbeeld is Philips, die op het punt staat om uit te breken. Sommige financiers verbinden aan het afsluiten van een hypotheek allerlei verplichtingen. Bewijs van achterstallige rente, dividend of enig ander recht. Is een hypotheek voordeliger dan het betalen van huur. De beheerder van een beleggingsfonds fondsmanager heeft de verantwoording over de spreiding van de beleggingen in het beleggingsfonds.

Oorspronkelijk was een blue chip het duurste fiche in een casino. Zo kan via bepalingen in de statuten de zeggenschap van aandeelhouders worden beperkt. Boven- en ondergrens waarbinnen bijvoorbeeld het rendement van een fonds mag afwijken van de benchmark. Parlement een motie van wantrouwen tegen de Europese Commissie in stemming. Belegger met optimistische visie op de ontwikkeling van de koers. Een gemiddelde van het koersverloop dat voortschrijdend berekend wordt over een bepaalde periode. Aandelen selecteren die in de ogen van de belegger te laag zijn geprijsd. Dergelijke transacties kunnen alleen door de beroepshandel worden aangegaan. Beleggingsfonds dat wordt beheerd door professionele beheerders. Activiteiten gericht op het in stand houden van het vermogen en het behalen van het nagestreefde resultaat. Dit gemiddelde filtert scherpe koersbewegingen uit het koersverloop en geeft het trendmatig koersverloop weer. Eentje met zeer lage hypotheekrente en natuurlijk ook flexibel.

Zolang de olieprijs maar onder de psychologische grens van 50 dollar blijft, verwacht ik weinig effect op de markt. Beleggingsinstelling die het geld van de deelnemers belegt in onroerende zaken. Koop daarboven met als eerste koersdoel 22,50-23,00. Juridische constructie om ongewenste invloeden buiten de onderneming te houden. Gisteren sloot de AEX-index met een winst van drie procent. De koop van het een wordt verplicht gekoppeld aan de koop van het ander. Lening waarbij de laatste aflossing veel groter is ballonbetaling dan de voorgaande. De afwikkeling van een transactie, zowel qua stukken als qua geld. Tegenwoordig vindt ook op de Euronext Amsterdam de handel plaats via computerschermen en niet meer fysiek op de beursvloer. Uitgiftesysteem zoals vroeger werd gehanteerd bij Nederlandse staatsleningen. Engelse term voor bedrijven met een relatief lage beurswaarde.