Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt
  


 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Ten slotte gaat ook voor u de aow omhoog en de awbz-premie omlaag
Awbz premie - Een ieder die bij een zelfde ziekenfonds is ingeschreven is een zelfde nominale premie verschuldigd. Ik ben het met de felle uitspraken van Hirsi Ali over Verdonk. De premie wordt volgend jaar verplicht voor iedereen, ook voor gepensioneerden die nu een particuliere verzekering hebben en bijvoorbeeld in Spanje wonen... meer

Onderlinge Verzekeringen voor Schalkwijk, Tull en 't Waal en Omstreken U
Mercator verzekeringen - Onderlinge Verzekeringen voor Schalkwijk, Tull en 't Waal en Omstreken U. Onderlinge Brandverzekering voor Utrecht en nabijgelegen Gemeenten W. Als gevolg van de order zullen tien mensen overgaan van Mercator naar Getronics... meer

Zijn belastingen die over goederen en diensten worden geheven
Indirecte belastingen - Bij de uitvoer van producten van een lidstaat naar het grondgebied van een andere lidstaat mag de teruggave van binnenlandse belastingen niet het bedrag overschrijden dat daarop al dan niet rechtstreeks geheven is... meer

Zijn ze nu stapelgek geworden in Den Haag. Plan op plan wordt bedacht om het gevangeniswezen verder uit te kleden
Gevangeniswezen - Zijn ze nu stapelgek geworden in Den Haag? Plan op plan wordt bedacht om het gevangeniswezen verder uit te kleden. In de procesmatige evaluatie van de pilots werden de volgende conclusies getrokken... meer


Onroerende Zaak Belasting is de vervanger van de Onroerend Goed Belasting.

Overijssel wordt in Den Haag als de tuin van Nederland betiteld. In de Randstad moest de Hoge Snelheids Lijn van Parijs naar Amsterdam door het 'groene hart'. Bezwaar en beroep Als u het niet eens bent met één of meer aanslagen, kunt u schriftelijk bezwaar maken. In augustus is het aantal inwoners in Almere de 180. De gemeente is verplicht die waarde periodiek vast te stellen, te taxeren. En gezien de andere onderwerpen en het aantal hits voldoet het blijkbaar toch aan een bepaalde vraag. Het paspoort en de Nederlandse identiteitskaart krijgen vanaf 26 augustus een chip erbij. Dit kan zijn een woning of ander pand of een stuk grond. Op de chip staan de persoonsgegevens en een kleurenfoto van de houder van het document. De gemeenten stellen de waarde van het object vast bij beschikking. In dit document staan enkele punten waar deze werknemer op moet letten. Stappen en doorlooptijd Indien de aanvrager over de juiste bescheiden beschikt, is de kopie WOZ-beschikking 'klaar terwijl u wacht'.

Voor een snelle verbinding moet dus iets gedaan worden buiten Meppel. De werkgever kan kiezen tussen het indienen van een ontslagaanvraag bij de kantonrechter of bij de Centrale organisatie Werk en Inkomen CWI.