Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt
  


 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Met de levensloopregeling kunt u uw inkomen aanvullen als u verlof opneemt
Levensloopregeling - Werknemers kunnen fiscaal vriendelijk gaan sparen voor onbetaald verlof of een vervroegd pensioen. Het restant spaartegoed uit levensloop mag in het ouderdomspensioen gestort worden, voorzover dit pensioen na de omzetting binnen de fiscale grenzen blijft... meer

Microsoft voor in totaal 36,2 miljard dollar eigen aandelen terugkopen
Aandelen - Vergelijking van de grootste regionale banken ter wereld, t. Vergelijking van de grootste vastgoed bedrijven ter wereld, t. Vergelijking van de 5 meest innovative bedrijven ter wereld, t... meer

Deze groep wordt verplicht alsnog de heffingskorting aan te vragen
Algemene heffingskorting - Bij deze willen wij de volgende schriftelijke vragen voorleggen aan Sociale Zaken. Ongehuwd samenwonenden kunnen onder bepaalde voorwaarden ook als partner worden aangemerkt. In vrijwel alle gevallen heeft dit er toe geleid dat mensen een hoger voordeel toegekend hebben gekregen dan waar zij recht op hebben, aldus Herder... meer

En voor iedereen die door zijn of haar werkgever is gevraagd om de ondernemerstaken op zich te nemen
Ondernemer mkb - En voor iedereen die door zijn of haar werkgever is gevraagd om de ondernemerstaken op zich te nemen. En waaruit dat oordeel blijkt plaats je in de derde kolom. Duits spreekt is relevant is voor haar onderneming... meer


Neven, nichten, achterneven en achternichten erven alleen als van een (oud)tante of (oud)oom de broers en zussen niet meer leven.

Erven

Bij een getrouwd paar met kinderen, gaat de volledige nalatenschap eerst naar de langstlevende partner en nog niet naar de kinderen. Ouders krijgen altijd minimaal een kwart, de rest wordt verdeeld onder de broers en zussen. Daarmee krijgen ze recht op de helft van hun wettelijke erfdeel in geld.