Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Neven, nichten, achterneven en achternichten erven alleen als van een (oud)tante of (oud)oom de broers en zussen niet meer leven
Erven - Bij een getrouwd paar met kinderen, gaat de volledige nalatenschap eerst naar de langstlevende partner en nog niet naar de kinderen. Ouders krijgen altijd minimaal een kwart, de rest wordt verdeeld onder de broers en zussen... meer

Je kunt met de nieuwe zorgverzekering wel via je ouders verzekerd blijven
Student verzekering - Je kunt met de nieuwe zorgverzekering wel via je ouders verzekerd blijven. Als je per ongeluk schade toebrengt aan derden kun je daarvoor aansprakelijk gesteld worden. Internet via uw mobieltje, bellen is goedkoper 055-5218028 vraag nu uw offerte voor een autoverzekering of andere verzekeringen aan... meer

Op hoog niveau onderhandelingen en discussies te voeren in de Engelse taal
Zakelijk engels - .. meer

Alleen dan kan het eventueel belastingvrij dat storten
Belasting invullen - Text[18]=["","Iemand die jouw belangen in een rechtszaak vertegenwoordigt omdat je minderjarig bent en je ouders dit niet willen doen of andere belangen hebben dan jij. Probeer maar eens een product gelijkwaardig aan de T70 te vinden, ik geef je weinig kans... meer


Misschien moeten ook de doelen worden bijgesteld en dus het plan van aanpak.

Vrijheid Van Meningsuiting

Verder gaat het om gegevens die de werknemer ter ore komen en waarvan de bekendmaking onrust teweeg kan brengen bij de overige werknemers of bij derden of in onevenredige mate hun belangen schendt. De werknemer is niet strafbaar, als hij te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat het algemeen belang de bekendmaking vereiste. Artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens is een algemeen verbindend voorschrift. Vaak is het uiteindelijk gevolg dat de werknemer zijn werk kwijtraakt zie paragraaf 6. Het bagatelliseren van de redenen waarom mensen protesteren. Een farmaceutisch bedrijf verkoopt al jaren een bepaald medicijn. Of de uiting toelaatbaar is hangt ook af van de vraag aan wiens adres de uiting is gericht. Aan de werkgever kunnen in het algemeen hogere eisen worden gesteld ten aanzien van communicatie en oplossend vermogen dan aan de werknemer.

Want om weer aan het schrijven van andere stukken en gedichten toe te kunnen komen, moet dat hart eerst even gelucht. Iemand die ik helemaal niet ken, dacht het allemaal beter te weten. Volgens de kantonrechter in Maastricht moet het tekenen van de brief worden opgevat als uitgangspunt om te komen tot een vruchtbare dialoog en niet als een gebrek aan loyaliteit. Het komt voor dat een melding geen effect heeft door de keuze voor het verkeerde moment, het verkeerde adres of de verkeerde omstandigheden. Het komt voor dat een werknemer buiten werktijd blijk geeft van opvattingen die strijdig zijn met het doel van de werkgever. Bijvoorbeeld als hij gegevens over zijn huidige salaris nodig heeft bij het solliciteren naar een andere baan. Zeven valkuilen en twaalf tips voor de werknemer die een misstand ontwaart en daarvan melding wil maken, eerst intern en als het nodig is vervolgens ook extern. De volgorde en de data van gebeurtenissen zijn zeer belangrijk. De werknemer moet met grote zorgvuldigheid te werk gaan. Onder omstandigheden kan de werkgever dergelijke uitingen beperken. Melding aan een derde zonder dat de werkgever wordt ingelicht, is in het algemeen niet onzorgvuldig, zolang van die derde discretie kan worden verwacht zie paragraaf 5. Werknemers ondertekenen een open brief aan de directie. Anne Frank Fonds Basel en Anne Frank Amsterdam zijn opgelucht.

Hoe minder eigen belangen een rol spelen bij het melden van een misstand, hoe groter de kans dat de misstand wordt opgeheven. Dit hoofdstuk eindigt met een lijstje do's en don'ts. Het is dan zaak om de strategie op grond van die betere analyse aan te passen. Misstand en melding moeten met elkaar in evenwicht zijn dus geen overkill en het middel moet adequaat worden gekozen. Het is aan te bevelen de hulp in te roepen van een persoon of organisatie zonder enige band met het eigen bedrijf. Ook Joden en andere religieuzen konden niet op zijn genade rekenen. Een bankmedewerker deelt pamfletten uit waarin het kapitalistische gedrag van banken aan de kaak wordt gesteld.