Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt
  


 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

De WOZ-beschikking heeft gevolgen voor de hoogte van drie soorten belastingen
Woz waarde - Het paspoort en de Nederlandse identiteitskaart krijgen vanaf 26 augustus een chip erbij. Hierbij moeten we nog voor de volledigheid het volgende aantekenen. Dat doet zich bijvoorbeeld voor als u een stuk grond koopt als aanvulling op uw woning en tuin... meer

Autoverzekering, regel de goedkoopste verzekering voor uw auto online
Verzekering vergelijken - Wilt u weten waar u uw verzekeringen het beste kan afsluiten? Vergelijk hier vele verzekeraarsen vraag offertes aan. Minister Hoogervorst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft daartoe een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer... meer

Staatssecretaris voor Verkeer en Waterstaat, Melanie Schultz van Haegen
Staatssecretaris - Virtueel Platform en Nederland Kennisland organiseerden afgelopen 13 april in De Balie een debat met Staatssecretaris Mw. Voorkom dat de cultuur wordt ingezet als instrument voor vernieuwing vanuit andere sectoren... meer

Te zijner ondersteuning beschikt de ombudsman over een bureau
Belgische Pensioen Ombudsman - De ombudsman geeft aan een ieder die daarom verzoekt, afschrift of uittreksel van de mededeling, bedoeld in het eerste lid. Het aanbod dat verzekeraars hun bestaande klanten doen, blijkt niet altijd volledig en helder... meer


Klop van de Algemene Begraafplaats Westerveld en omringende landerijen.

Huwelijkse Voorwaarden In Hongarije

Inventaris van de inboedel van de Utrechtse Kruitmolen nr. Concept van een codicil, te schrijven op een zegel van zes gulden, opgemaakt voor J. Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Willemina door P. Beuker beheerde kasgeld opgemaakt ten behoeve van zijn erven. Briefwisseling tussen Johanna en haar zaakwaarnemer notarisW. Lijst van personen die verwittigd zullen worden van het overlijden van Agathe.

Notulen van het genootschap 'Patriae', ter bestudering van de vaderlandse geschiedenis, met verslagen van aktiviteitenover de periode 1834-1883, opgemaakt na 1862. Stukken betreffende het overlijden en de begrafenis van Elisabeth. Authentieke uittreksels uit de akte van de scheiding van denalatenschap van M. Anthonispoort, aan de westzijde van Frans Govertspad, 1608.