Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt
  


 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Als u ontslag krijgt, kan dit gevolgen hebben voor uw pensioen
Ontslag uitkering - In het hoofdstuk Ontslag, de eerste hulp staan de belangrijkste tips voor als u ontslagen bent. Bij een offerte voor een uitgestelde koopsom is de getanhteerde rente van belang... meer

Belastingdienst worden directe belastingen genoemd
Aftrekposten belasting - Afgelopen Donderdag weer eens een cursusdag gehad en in de komende weken nog 5 dagen te gaan, en het vermoeiende is dat het ook nog allemaal verschillende cursussen zijn. De ze overheid voert het meest asociale beleid dat er ooit geweest is... meer

Misschien moeten ook de doelen worden bijgesteld en dus het plan van aanpak
Vrijheid van meningsuiting - Verder gaat het om gegevens die de werknemer ter ore komen en waarvan de bekendmaking onrust teweeg kan brengen bij de overige werknemers of bij derden of in onevenredige mate hun belangen schendt... meer

Het is altijd goed om eens uw ziektekosten te vergelijken
Ziektekosten - Vooral nu de basisverzekering er toe bijdraagt dat het vergelijken van ziektekosten een stuk eenvoudiger is geworden. Het College voor zorgverzekeringen CVZ coordineert en financiert de uitvoering van de... meer


Juridisch correcte ontslagdocumenten maakt u op zibb.

Opzegtermijn Ontslag

Opzegtermijn voor de werkgeverDeze opzegtermijn staat vaak in het contract of in de cao. Moet u toch een gouden handdruk meegeven? Bereken dan hier alvast hoeveel u kwijt bent. Voor ontslag juridische bijstand kunt u bij ons ontslag hulp krijgen. Die wordt bepaald door het aantal maanden of jaren dat u bij uw werkgever werkte. Er moet sprake zijn van een zodanige mate van ongeschiktheid, dat het gebruikmaken van de ontslagbevoegdheid ter zake niet onredelijk is. Dit prikbord is vraagjes over recepten, werk in de bakkerij ed. Wel moet hij daarbij een opzegtermijn in acht nemen. Ontslag nemen doe je formeel gezien met een ontslagbrief. Voor de werknemer gelden andere wettelijke bepalingen dan voor de werkgever. Wanneer opzeggenOpzeggen gebeurt tegen het eind van de maand, tenzij u met uw werkgever een andere afspraak maakt, of in het bedrijf een andere dag gebruikelijk is. De wet spreekt van collectief ontslag in een situatie waarbij een werkgever binnen een periode van 3 maanden tenminste 20 mensen wil ontslaan binnen 1 district van de CWI. Je erbij neerleggen dat de ander opzegt, is geen einde met wederzijds goedvinden. De aanvraag wordt in behandeling genomen, zodra deze compleet is.

Ongevraagd ontslag uit dienstverband voor onbepaalde tijdDe ontslaggrond dient te worden vermeld in het betreffende besluit. In de begeleidende brief mag hiervan niet worden afgeweken. Deze zwaarste vorm van ontslag is alleen mogelijk op grond van een dringende reden. Activiteiten die erop zijn gericht om de werknemer buiten de eigen organisatie werk te laten vinden. In andere gevallen geldt de wettelijke opzegtermijn.

Voor de werknemer geldt een wettelijke opzegtermijn van 1 maand. Dat je elders een mooie kans krijgt is een goede reden. Bij ontslag op staande voet ben je per direct ontslagen. Daar wordt beoordeeld of alle relevante gegevens in de aanvraag staan. Verlenging van het wettelijke opzegtermijn van 1 maand voor de werknemer, heeft echter consequenties voor de werkgever. Vertel je leidinggevende en collega's zonder rancune dat je weggaat. Juridisch correcte ontslagdocumenten maakt u op zibb. Een werknemer die zich niet inspant om zijn ontslag tegen te gaan is verwijtbaar werkloos. Breng de brief op de dag van datering naar het postkantoor en bewaar het verzendbewijs. Arbeidsvoorziening overgegaan naar de Centrale organisatie werk en inkomen de CWI.

Voor de titulair directeur gelden in principe dezelfde regels rondom ontslag als voor de reguliere werknemer. Een werknemer is arbeidsongeschikt als hij niet in staat is werk te verrichten ten gevolge van een ziekte, gebrek of zwangerschap. Wel moet de resterende opzegtermijn ten minste een maand zijn. Wanneer schorsingDe werknemer is van rechtswege in haar functie geschorst, wanneer zij op grond van een wettelijke maatregel of op grond van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen van haar vrijheid is beroofd. Hiervan is sprake als de werkgever het dienstverband opzegt zonder gebruik te maken van de juiste opzegtermijn. Er dient argumentatie voorhanden te zijn bijvoorbeeld in de vorm van periodieke rapporten van leidinggevenden en anderen, periodieke beoordelingen enz. Een verstoorde arbeidsverhouding kan ook als ontslagmotief worden aangevoerd. Meer hierover is terug te vinden bij punt 2 van 'Het opzegtermijn van de werkgever'. Beide vorderingen dienen binnen zes maanden te worden ingesteld. Hetzelfde geldt voor een dienstverband met een rechtsvoorganger van het bedrijf. Kan ik in de proeftijd opzeggen? Wat is mijn opzegtermijn? Wanneer kan ik een werknemer op staande voet ontslaan? Zibb. Een werkgever kan niet zomaar een werknemer ontslaan. Bijvoorbeeld het weigeren van een redelijke opdracht tot overwerk.

De wet staat echter niet toe dat de opzegtermijn langer is dan zes maanden. De lengte van deze loongerelateerde WW-uitkering is afhankelijk van uw fictieve arbeidsverleden. De kantonrechter kan een ontslagaanvraag alleen honoreren als er sprake is van gewichtige redenen. Betrokkene moet inzage gegeven worden in de stukken en gelegenheid gegeven zijn zienswijze kenbaar te maken. Bij een groepsontslag, dat wil zeggen ontslag van tien werknemers of meer. Maar steeds vaker stapt de werkgever naar de rechter. Aan een werknemer kan eervol ontslag verleend worden wegens overtolligheid van personeel. Voor de statutair directeur gelden speciale regels rondom ontslag. Zaken vraagt dan de werknemer om binnen twee weken te reageren op de aanvraag. Een proeftijd geldt niet automatisch, maar moet schriftelijk overeengekomen worden.