Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Juridisch correcte ontslagdocumenten maakt u op zibb
Opzegtermijn ontslag - Opzegtermijn voor de werkgeverDeze opzegtermijn staat vaak in het contract of in de cao. Moet u toch een gouden handdruk meegeven? Bereken dan hier alvast hoeveel u kwijt bent... meer

De ongeschiktheid mag niet zijn oorsprong vinden in ziekte van de ambtenaar
Ambtenaar ontslag - De ambtenaar heeft bij ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte gedurende een tijdvak van 52 weken recht op de doorbetaling van zijn bezoldiging. Van de gestelde regels wordt door Onze betrokken Minister mededeling gedaan aan de Algemene Rekenkamer... meer

Reeleezee is de gemakkelijkste online administratie oplossing voor het MKB
Administratie - Uw administratie volledig verzorgt, voor particulieren en ondernemingen. Wij verkopen deze wijnen aan de horica, slijterijen en particulieren markt. Reeleezee is de gemakkelijkste online administratie oplossing voor het MKB... meer

De beursfraudezaak heeft inmiddels geleid tot het opstappen van tal van directeuren
Beursfraude - De beursfraudezaak heeft inmiddels geleid tot het opstappen van tal van directeuren. Het zou te makkelijk zijn om de schikking met Fred H. Op fietsen reden de Europese leiders tijdens de Eurotop door Amsterdam... meer


In het belastingplan voor de 21e eeuw worden beide regelingen aangepast.

Belasting Betalen

Heb je je loon contant of via de bank ontvangen? Vraag dan bij je werkgever na of hierover belasting is ingehouden en hoeveel. Hier lopen het verzekerd loon en belastbaar loon toevallig gelijk op. De loonbelasting blijven we onveranderd berekenen over het belastbaar loon. De prijs van het gammasteunpunt voor het beste profielwerkstuk is vernoemd naar Professor Jan Pen. Dit is een navigatie mogelijkheid tussen de Belastingdienst, Douane en Toeslagen. Hoe sta jij in de maatschappij? In Aspecten van maatschappijleer worden gecompliceerde maatschappelijke en politieke kwesties begrijpelijk uitgelegd. Elk jaar bij de belastingaangifte moet je een jaarrekening en een balans meesturen. Hier trekken we volgens voorschrift van de belastingdienst de loonbelasting vanaf. Tweede deel bestaat uit toekennen extra budget voor deelprojecten. De kosten van je bedrijf vormen een veel uitgebreider gebied. In het belastingplan voor de 21e eeuw worden beide regelingen aangepast. Je krijgt de jaaropgave aan het begin van het nieuwe kalenderjaar, meestal januari of februari.

Dit risico willen we tenietdoen door opname in het verzekerd loon. Op die manier moet de overheid U overtuigen van de noodzaak van een project. Het verzekerd loon is in de nieuwe werkwijze voor iedereen gelijk. Derde deel bestaat uit vrijwillige bijdrage voor overige deelprojecten. Ik heb 30 jaar geleden een kleine levensverzekering afgesloten die nu tot uitbetaling is gekomen. Laten we daarom bij alle componenten in detail stilstaan. Wij gaan zorgvuldig te werk en recht op vergoeding van eventuele schade heeft u niet, zelfs niet als er onjuistheden mochten staan in gepubliceerde artikelen. Heb je die niet, dan kun je je salarisstroken gebruiken. Daarom rekenen we ook het loon in natura tot het verzekerd loon. De premieberekening is in de nieuwe werkwijze zeer eenvoudig. Het volledige bruto-bedrag dat je hebt verdiend in dat jaar. Zowel het verzekerd loon als het belastbaar loon kennen uitzonderingen.

Het verzekerd loon definiŽren we als loon uit huidige dienstbetrekking. Verzekeren is het afdekken van toekomstige risico's. Als je meerdere werkgevers hebt gehad, krijg je dus meerdere jaaropgaven. Voor de werkgever maakt het in beginsel niet uit wie de premie betaalt. Een jaaropgave is eigenlijk een optelsom van een kalenderjaar aan looninkomsten van dezelfde werkgever. De berekening van een netto salaris is voor een normaal mens niet te volgen.