Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt
  


 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Gemiddeld genomen hebben zij op 1,7 thema's actie ondernomen
Premie be - Uitzendkrachten in fase 1-2 vallen niet onder de WULBZ. Uitzendkrachten fase 3-4 worden intensiever gevolgd dan uitzendkrachten fase 1-2. Bij vier procent van de inleners vindt geen werkoverleg plaats... meer

Van Keulen Onroerendgoed bepaalt bij een taxatie de vrije onderhandse verkoopwaarde (marktwaarde) en de executiewaarde (waarde bij een gedwongen verkoop)
Executiewaarde Kantoor - Van Keulen Onroerendgoed is een gespecialiseerd kantoor op het gebied van bemiddeling in onroerend goed. Zeer voordelige leningen waardoor een droomauto ook binnen uw mogelijkheden ligt... meer

Lijsten van uitgereikte spaarbankboekjes aan pasgeboren baby's
Spaarbank - Het pas voltooide Hoofdkantoor van de Spaarbank in 1956. Stukken betreffende de verstrekking van gegevens over de bank aan de burgemeester en de voorzitter van de Raad van Toezicht in verband met het houden van een speech ter gelegenheid van de opening van het 50e bijkantoor... meer

Oversluitprovisie is de provisie die banken in rekening brengen bij het opnieuw afsluiten van een hypotheek (tegen een lagere rente)
Oversluitprovisie - Oversluitprovisie is de provisie die banken in rekening brengen bij het opnieuw afsluiten van een hypotheek tegen een lagere rente. Dit in tegenstelling tot de gedwongen openbare verkoop, bijvoorbeeld via een veiling... meer


In dit E-boekje introduceren wij het beleggen in opties en de toegepaste strategie bij u.

Rendement Beleggen

Dit rendement wordt gehaald bij zowel stijgende, dalende als gelijkblijvende koersen. Dat is nodig omdat menselijke kennis altijd onaf is. In dit E-boekje introduceren wij het beleggen in opties en de toegepaste strategie bij u. Na het lezen van het E-boekje kunt u direct zelf aan de slag met deze strategie. Van wie leer je een vak? Een amateur leert het van zichzelf. Ontdek hoe u uw geld voor u laat werken en bestel ons optiestrategie E-boekje. De onrust in het Midden-Oosten heeft de olieprijs op recordhoogte gebracht en geleid tot dalingen op de beurs. De basis voor deze strategie is de combinatie van zowel kopen als schrijven verkopen van opties. Nu kunt u dit bijvoorbeeld eens vergelijken met de AEX. Uw beleggingsstategie is volledig afhankelijk van de termijn waarbinnen u opereert. Voor deze strategie is het niet noodzakelijk om de hele dag de koersen te volgen. Welke die verschillende technieken zijn dat leert u hier. Analisten vinden de situatie ernstig, maar achten de kans op verdere escalatie en koersverliezen klein.

Het E-boekje geschikt voor zowel beginnende als ervaren beleggers.