Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt
  


 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Pas in het vijfde jaar wordt wel naar een gemiddelde inkomen gekeken
Belastbaar inkomen - Aftrekposten die rechtstreeks te maken hebben met inkomsten in een box, verminderen het inkomen in die box. Als u een lening bent aangegaan voor de aanschaf van de eigen woning, kunt u de betaalde rente aftrekken van de inkomsten uit de woning... meer

Belastingkamer, wegens opheffing van de Belastingkamer
Belastingkamer - In het verleden leert de ervaring, dat dat laatste een leugen is. Stop je rotzooi in je pc, dan komt er ook weer rotzooi uit, dat is alles. Eiser en verweerder worden hierna aangeduid als respectievelijk belanghebbende en inspecteur... meer

Het eigenwoningforfait is een bepaald percentage van de WOZ-waarde
Eigenwoningforfait - Initiatiefvoorstel-Hillen inzake afbouw eigenwoningforfait bij aflossing hypotheekschuld 28. De Belastingdienst beschouwt een eigen woning als een vorm van inkomen. Bij uw aangifte inkomstenbelasting moet het eigenwoningforfait opgeteld worden bij uw inkomen... meer

Het is rekenkundig correct, maar het is niet meer uit te leggen
Wat Is Een Franchise Van Een Premieberekening - De hoogte van de WAO-uitkering wordt hierdoor sterk beperkt. Door het loon te verdelen over zoveel mogelijk dagen in de week max. Scherp rekenende werkgevers maken dankbaar gebruik van deze wetgeving... meer


In de Binnenstad van Amsterdam wordt geen erfpacht ingevoerd op het water.

Erfpacht

En de Gemeenteraad kan te allen tijde, volgens zelf bedachte voorwaarden, het erfpachtcontract opheffen. Bootbewoners betalen net als iedere burger mee aan de kosten van het riool via de rioolrechten. De grond onder het schip zal worden gereinigd bij erfpacht. De grond blijft eigendom van de gemeente, het huis er op is eigendom van de burger. Als je slim bent sluit je nu snel een erfpachtcontract af, dan wordt je nier geconfronteerd met de steeds hoger wordende precario.

In de Binnenstad van Amsterdam wordt geen erfpacht ingevoerd op het water. De grond onder en om het huis Papagaailaan 40, Den Haag had dus in 1970 een prijs van f 54. Dit systeem is ooit ontwikkeld om grondspeculatie tegen te gaan; dit komt erop neer dat dus alleen de gemeente verdient aan de prijsstijging van de grond en niemand anders.