Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Er was werk, in tegenstelling tot de jaren dertig, en er kwam pensioen
Pensioen werkgever - Indien u dit heeft verzekerd, is het bedrag vermeld op het pensioenoverzicht dat u jaarlijks ontvangt. De premie-ruimte kan derhalve ook jaarlijks verschillen. Bent u zeker van uw pensioen opbouw? Doe hier de Pensioen Test en check of u een pensioen tekort hebt... meer

Het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP) betrekt mensen bij politiek en samenleving
Politiek - Het Instituut voor Publiek en Politiek IPP betrekt mensen bij politiek en samenleving. Enfin, niets geleerd, niets opgestoken van hun Irak drama. Tijdens de kabinetscrisis hield van Aartsen zich op de achtergrond... meer

De perceptie van velen is namelijk dat deze vorm van kantoor houden een veel duurdere oplossing is dan het huren van conventionele kantoorruimte
Kantoorruimte huren - .. meer

Minister Brinkhorst (Economische Zaken) ziet geen aanwijzingen dat de liberalisering van de energiemarkt heeft geleid tot hogere prijzen voor elektriciteit
Liberalisering energiemarkt - Tekenend is het groeiend aantal nu 19 procent dat aangeeft absoluut niet meer te snappen wat er allemaal gebeurt in de energiemarkt. Hogere brandstofprijzen en belastingen zijn de voornaamste boosdoeners... meer


In belastingzaken stelt u hoger beroep in bij de belastingkamer van het gerechtshof.

Belastingkamer

In belastingzaken stelt u hoger beroep in bij de belastingkamer van het gerechtshof. Advocaten-Generaal een onpartijdig advies aan de Hoge Raad. De procedure bij de Hoge Raad wordt gevoerd door het wisselen van stukken. Die termijn bedraagt zes weken na de dagtekening van dat bericht. Bent u het met de beslissing op uw beroep bij de rechtbank niet eens, dan kunt u hoger beroep instellen. De partijen krijgen een kopie van de conclusie toegezonden. In de belastingprocedure kunt u in beginsel zelf optreden en uw eigen zaak behartigen. Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Als u het niet eens bent met een beslissing van de overheid dan moet u eerst bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. De bedragen van het griffierecht worden regelmatig gewijzigd. Het griffierecht bij het gerechtshof en de Hoge Raad is hetzelfde. Voor de eiser gelden de bedragen zoals hierboven bij de rechtbank zijn omschreven. De Nederlandse overheid in de jaren 30 een uitgebreid registratiesysteem opgezet. De beslissing van de Hoge Raad wordt in het openbaar uitgesproken. Een civiel geschil wordt voorgelegd aan de burgerlijke rechter. Bij een procedure betalen zowel eiser als gedaagde griffierecht. Zwarte mensen zullen vaker bloot staan aan vernederende controles dan witten. Voor de vervanging van een mondelinge uitspraak van het gerechtshof door een schriftelijke uitspraak bedraagt het griffierecht de helft van het griffierecht dat voor beroep in cassatie is verschuldigd. Na tijdig ingediend bezwaar heeft de inspecteur bij de bestreden uitspraak de beschikking gehandhaafd.

Het beroep strekt tot vernietiging van de bestreden uitspraak en van de beschikking. Met dit griffierecht wordt verrekend het bedrag aan griffierecht dat is betaald voor de vervanging van een mondelinge uitspraak van het gerechtshof door een schriftelijke uitspraak. Van het verhandelde ter zittingen heeft de griffier processen-verbaal opgemaakt welke aan deze uitspraak zijn gehecht. Die reactie wordt een conclusie van repliek genoemd. Beide partijen kunnen om een versnelde behandeling vragen. Er gelden vaste termijnen voor het indienen van stukken. Het is verstandig om uw beroepschrift in cassatie aangetekend te versturen. Het moet zijn ondertekend en van een datum zijn voorzien. Het komt voor dat beide partijen binnen de termijn beroep in cassatie instellen. Civiel recht regelt de verhouding tussen burgers onderling.