Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Selecteer nu de optie Handmatig kopie aangifte maken
Correctie aangifte - Selecteer nu de optie Handmatig kopie aangifte maken. It is possible you typed the address incorrectly, or the page may no longer exist. Probeer het opnieuw, gaat het weer fout, meld het dan aan de admin... meer

Een voorbeeld is als er geen hypotheek gevonden kan worden
Onderhandse Lening Huis Voorbeeld - Een voorbeeld is als er geen hypotheek gevonden kan worden. Vaste rekening waaruit premiebetalingen voor verzekeringen worden betaalt. Het verschil tussen de vrije verkoopwaarde van een huis en de restschuld van de hypotheek... meer

Informatie-avond voor ingenieurs die in Noorwegen willen wonen en werken
Noorwegen Emigreren - Bij referendum heeft Noorwegen het lidmaatschap van de Europese Unie afgewezen. Dus eigenlijk was dat hele gebeuren in zeeland in 1953 gewoon een oefening. Hier volgt een introductie van de emigratieprojecten in Noorwegen... meer

Belastingschijven is een indeling van het belastbare inkomen in delen
Belastingschijven - De belastingschijven zijn een indeling van het belastbare inkomen in delen. Dat hoeft inderdaad niet van vandaag op morgen maar wel graag op een dusdanig tijdstip dat in de eerstvolgende Bondsraad van 26 september hierover op een zinnige manier gesproken kan worden... meer


In andere gevallen geldt de wettelijke opzegtermijn.

Opzegtermijn Ontslag

Wij richten ons op alle ontslag situaties en geven advies bij ontslagen. Directeur die door de aandeelhouders of raad van commissarissen is benoemd als statutair bestuurder. Met deze term wordt bedoeld dat een werkgever of soms de werknemer goede gronden moet hebben om ontslag aan te vragen en te krijgen bij de kantonrechter. Het is belangrijk dat je bij je referenties een goede indruk achterlaat. De in dit artikel opgenomen opzegverboden zijn niet van toepassing in geval de werknemer schriftelijk instemt met het ontslag. Eenzijdige publiekrechtelijke rechtshandeling waarmee iemand als ambtenaar benoemd wordt. Regelmatig ziekteverzuim is op zich geen reden voor ontslag. Vind je dat je ontecht ben ontslagen, kom dan direct in actie. Mediation is een wijze van conflictoplossing waarbij een onafhankelijke mediator helpt om de partijen zelf hun conflict te laten oplossen.

Zakelijke klein verbruikers hebben gemiddeld een opzegtermijn van 6 maanden. De werknemer kan van de werkgever een schadevergoeding eisen als er onregelmatig is opgezegd. De opzegtermijn is de termijn die de werknemer of de werkgever in acht moet nemen Deopzegtermijn voor de werknemer staat meestal in je contract. Wanneer dit niet het geval is, gelden de wettelijke bepalingen. Bijvoorbeeld wanneer iemand op het werk wordt betrapt op diefstal. Bij reorganisaties wordt outplacement veel toegepast. Een werknemer die verwijtbaar werkloos is, heeft geen recht op een WW-uitkering. Hierbij kan betrokkene zich laten bijstaan door een raadsman. Directeur die binnen de onderneming het hoogste gezag kan uitoefenen, maar door de aandeelhouders of raad van commissarissen niet als statutair bestuurder is benoemd. Uw fictieve arbeidsverleden wordt volgens een vaste formule berekend. De mediation vindt plaats op basis van vrijwilligheid en vertrouwelijkheid.