Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt
  


 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Polen stelt voor de lage tarieven tot het einde van 2007 te verlengen
Btw tarieven - Polen ligt als enige EU-lidstaat nog dwars bij de Europese afspraken om het lage btw-tarief toe te staan voor arbeidsinstensieve diensten, zoals schilderen en stucadoren. Bij Mobella krijg je kwaliteit voor een zeer betaalbare prijs... meer

Er is immers al eerder 1 examen van uw tegoed afgehaald
Bromfiets examen - De handige doe-het-zelver kon een Rex bromfiets pakket kopen en zelf de De betekenis vande bromfiets voor de bevolking op het platteland was groot. Met deze cd-rom begrijp je de regels, niet door ze uit het hoofd te leren, maar door ze gewoon toe te passen... meer

CascowoningDe dragende constructie wordt opgeleverd
Cascowoning - Financieringsvorm bij een bedrijfsovername waarbij de overnemende partij aandelen van de eigen onderneming aanbiedt in ruil voor aandelen van de over te nemen onderneming. De zolder kunt U bereiken met de vlizotrap en benutten als berging... meer

Dit is het verschil tussen de te betalen hypotheekrente en de te ontvangen rente over het bouwdepot
Bouwdepot - Dit is het verschil tussen de te betalen hypotheekrente en de te ontvangen rente over het bouwdepot. Vrij op naam wil zeggen dat overdrachtskosten en de kosten voor de transportakte bij de koopsom zijn inbegrepen... meer


Huwelijkse voorwaarden van Pieter Adriansz Paew en MachteltJans.

Genealogische aantekeningen betreffende de familie de Vlaming van Outshoorn. Verklaring van kooplieden te Antwerpen omtrent Jacques Bickere. Huwelijkse voorwaarden van Pouwels Jan Ockersz en Margriet Jacob Oem Jacobsz. In de Keltische landen stonden allerlei dolmen, cromlechs en monolieten. Byvoegend Verhaal, der Martelarie, van Pieter NanninkSoon van Benningbroek, en Jan Jeroens Soon, van Hoorn. Aantekening door Henrick Bicker omtrent pensioenen, die door hem worden uitgekeerd, met verzoek aan zijn zoon die te continueren.

Huwelijkse voorwaarden van Matheus Jansz Tengnagel en Annetgen Marcusdochter. This alignment is perhaps the most difficult to play. Huwelijkse voorwaarden en opgaaf van ingebracht huwelijksgoed van Jacob Jacobsz Bicker en Annitgen Roeloffs. Vers ter dankbetuiging aan Jan Bernd Bicker voor het vereren van de gedichten van J. Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Hendrik Daniel van Hoorn. Octrooi voor Dieuwer Jacob Ruyschendochter om te mogen disponeren over haar erflenen en andere goederen. Huwelijkse voorwaarden van Jan Bernd Bicker en Catharina Boreel. Huwelijkse voorwaarden van Gerrit Schaep en Katrijn Symonsdochter. Een Stolp op de Buik vier boven en Ratten onder, om te krabben na 't Ingewand. Beschrijving van Jan Bernd Bicker van zijn gevangenschap teWijk bij Duurstede en Leeuwarden. Testamenten van Henric Bicker en Wi1helmina Jacoba van Hoorn.

Minuut-missive van gecommitteerden der commissie tot het Defensiewezen vanwege de provincie Holland, aan commissarissenvan de pilotage benoorden de Maas. Concept voor een advies, uitgebracht door Jan Bernd Bicker,in de Nationale Vergadering om het eerste plan van constitutie aan te nemen. Lijsten van stukken, afkomstig van de kinderen van het echtpaar Bicker-van Hoorn. Stukken betreffende de werkzaamheden van Henric Bicker voorde commissie tot de Buitenlandse Zaken. Rudy gaat bij Cyrille intrekken, vooral vanwege de emotionele waarde van het huis. Opgaaf van de personen, die in de Staten van Holland tot raadsheer zijn genomineerd in December 1601, gecopieerd naar het origineel geschreven door de pensionaris A. Huwelijkse voorwaarden van Jacob Bicker en Aeff Jacobsdochter. Opgaaf van de graven met merken en wapens van Pieter de Vlaming en Aef de Wael, van de Vlaming van Oudtshoorn, de Benningen en de Stanssen in de Oude Kerk en van Hans Claessen en de Benningen in de Nieuwe Kerk. Bicker tot drossaartvan Muiden en baljuw van Gooiland, door A.

Huwelijkse voorwaarden van Roeloff Egbertsz en Griet Jansdochter 1576. Scheiding van de nalatenschap van Occer Hallingz en Elisabeth Adriaen Wintersdochter tussen hun kinderen. Huwelijkse voorwaarden voor schepenen van Leiden van Cornelis Willemsz van Warmondt en Marytgen Ghijsbrecht Goolendochter. Overdracht aan Guilliam en Jan Pels van 10 voeten van erf 48 aan de oostzijde van de Keizersgracht door Antony Nieugaert. Tijdelijk ambtenaar gemeentesecretarie Nieuwenhoorn Z. Programma van de toneelvoorstelling ter gelegenheid van de zilveren bruiloft van Gerrit Hooft van Vreeland en Henriet te Wilhelmine Bicker. Huwelijkse voorwaarden van Mr Pieter Schaep en Margrite Jacob Pauli. Stukken afkomstig van Wilhelmina Jacoba van Hoorn, regentesder gasthuizen, betreffende deze instelling. Benoeming door burgerneesteren en raden van Amsterdam van Gerrit Bicker Pietersz naast Balthasar Appelman tot thesaurier extraordinaris in plaats van zijn overleden broeder Jaco bBicker. Testament van Maria Laurens Spiegelsdochter met beschikkingen omtrent het door haar opgerichte Meyskenshuys. Huwelijkse voorwaarden en quitantie voor het huwelijksgoed van de bruid van Henrick Bicker en Clara Magdalena Dedel.

Atlantische kust van Schotland, en in het uiterste Noorden van Ierland. Overdracht door Herman van der Byes, man van Grietje Snoucx, en Henderick Adriaensz in den Harinck, man van Neeltge Snouck, aan hun schoonvader, Cornelis Snouck Henrixsz, van de eigendom van een huis en tuin. Huwelijkse voorwaarden van Pieter Adriansz Paew en MachteltJans. Concept reglement op de regering van Amsterdam, samengesteld door Jan Bernd Bicker. Huwelijkse voorwaarden voor notaris te Leiden van Pieter Cipriaan Testart en Agata Hieronima Nobel. Aantekening van Henrick Jacob Bicker over de lengte van eenpad 1874. Genealogische aantekeningen betreffende de families van Hoorn, Testart, Nobel, van der Marck, Slicher, Spiegel, Arckenboudt, de Hochepied, de Vlaming van Outshoorn en Crommelin. Stukken betreffende een proces tussen Henric Bicker, als voormalig ontvanger-generaal in de provincie Noord-Holland, tegen Mr Jan Carel baron du Tour, voormalig ontvanger particulier over het arrondissement Alkmaar.