Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Service Centrum van de Sectorfondsen in behandeling
Sectorfondsen - ErgoTraining is door de Sectorfondsen Zorg en Welzijn gecertificeerd om deze trainingen te geven. Een meta-studie naar de mogelijkheden om te komen tot bruikbare ramingsmodellen voor vraag naar en aanbod van medisch en tandheelkundige specialisten... meer

De echte oplevering is bepalend voor het constateren van tekortkomingen
Oplevering huis - Politiekeurmerk Veilig Wonen Nieuwbouw®staat voor een inbraakveilige woning en een sociaal veilige directe woonomgeving. De rechten van de koper zijn in dat geval veel beter geregeld... meer

In nummer 19 van 12 mei adviseerde u een aankoop van de aandelen Michelin
Aandelen koersen - Door de volgorde van de aandelengroepen in het structuurvenster van de aandelen monitor te wijzigen kon het voorkomen dat in de strategiewizard elk fonds twee keer in de keuzelijst werd opgenomen... meer

Ik ben een meisje van 18 jaar oud en ik wil graag op kamers wonen
Belastingdienst Scooter Van De Werkgever - De schade die voortvloeit uit een onrechtmatige daad moet vergoed worden. Haar baas vraagt Karin of ze ook op vrijdagavond en op koopzondagen kan komen werken. Dit kan overal gebeuren, op school, in de trein, in een discotheek, noem maar op... meer


Hiervoor moet u bij de notaris de hypotheekakte en de transportakte tekenen.

Transportakte

De wet stelt in een aantal gevallen de notariële akte verplicht. De belendingen waren toen ten westen de weduwe Carel de Moor en ten oosten de heer Schuller. Verkoop-akte van een stuk grond aan de Goudsbloemgracht door J. Ondertekende verklaringen van bewoners der percelen welke door de Vereeniging overgenomen zijn van de 'Van Eik Stichting Constantia Woningen'. Deze akte wordt bij de notaris opgemaakt en ondertekend en ingeschreven bij het kadaster. Stukken betreffende het 50 en 100-jarig bestaan der Vereeniging. Natuurlijk dient uw inkomen voldoende te zijn om de hypotheek terug te kunnen betalen. Het particulier initiatief werd daarmee overheidstaak. Als u een huis koopt, moet u altijd meer betalen dan de prijs van het huis alleen.

Hierdoor weet u dat u koopt van de rechtmatige eigenaar. Het werd ook toen omschreven als gelegen aan de Kwekelstraat, belend ten oosten Albert van oort en ten westen de stadswatergang. Het voordeel wordt groter naarmate uw hypotheekbedrag toeneemt. Het tekenen van de akte kan bij 50 verschillende notarissen, verspreid door heel Nederland. Dit bedrag geldt ongeacht de hoogte van het hypotheekbedrag, de hoogte van de inschrijving of de waarde van de woning. In veel gevallen is de looptijd 30 jaar, maar een kortere looptijd en in sommige gevallen een langere behoren eveneens tot de mogelijkheden. Verklaring van afstand van stukjes grond aan de Baangracht door J. Eigendomsbewijzen van percelen op de Goudsbloemgracht of Fransche Pad tussen de Brouwersgracht en Middelbrug op de Oosterhoek van de Langen Aagtengang en tussen de Eerste en Tweede Dwarsstraat wijk 51, nr. Afschrift van een kwitantie betreffende de verkoop van de percelen Willemstraat 152, 154 en 156 aan S. Charter op perkament met zegel en handtekening van de schout Otto Ruysch van Dugteren.