Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Het is nog wel de vraag of met een fiscale eenheid alles is opgelost
Fiscale eenheid - Ik ben een zelfstandige ondernemer en heb geen personeel in dienst. Met de goedkeuring wordt een enorme administratieve lastenverzwaring vermeden. In de praktijk kan dat echter tot problemen leiden... meer

Dit is een navigatie mogelijkheid tussen de Belastingdienst, Douane en Toeslagen
Teruggaaf belasting - Dit is een navigatie mogelijkheid tussen de Belastingdienst, Douane en Toeslagen. Kijk in beschrijving die je gehad hebt, staat een hele schema. Je hebt geen vriend en noch ben je ingeschreven bij een vriend, dus dat is overbodig in jou geval... meer

Voor resultaatgenieters met een relatief laag bijdrage-inkomen komt er vermoedelijk een overgangsregeling om negatieve inkomenseffecten te compenseren
Inkomensafhankelijke bijdrage - Voor resultaatgenieters met een relatief laag bijdrage-inkomen komt er vermoedelijk een overgangsregeling om negatieve inkomenseffecten te compenseren. Gepensioneerden betalen 6,5 procent over de AOW-uitkering en 4,4 procent over het overige inkomen... meer

Stuk grond met bebouwing dat bij het kadaster staat geregistreerd
Belastingvrije Som Bij Overlijden - Eigendom dat niet is belast met enig recht, zoals bijvoorbeeld een hypotheekrecht, een huurrecht. De boedelscheiding kan worden vastgelegd in een akte van scheiding en deling. Formele handeling waarbij een akte in het bijzijn van de notaris wordt ondertekend... meer


Het is belangrijk dat u weet, dat het doen van valse aangifte strafbaar is.

Het is belangrijk dat u weet, dat het doen van valse aangifte strafbaar is. Aan een woning en het interieur valt af te lezen wie of wat er leeft. De meeste voorwerpen die u heeft verloren kunt u aangeven door middel van een Internetaangifte. Draadloos, supersnel en via je mobieltje internetten kan binnen afzienbare tijd, als Nederland vol staat met UMTS-masten. Voor dit soort aangiftes moet je bij de digitaal rechercheren zijn, de wachtcommandand weet het nummer van die afdeling. Waaraan zijn de gesignaleerde problemen toe te schrijven?2. Waarschijnlijk is de politie drukker bezig met fietsers aan te houden die geen licht hebben of automobilisten te bekeuren want dat levert meer geld op. De politie doet niks of heeft de kennis niet om zulke grote crimaniliteit via internet aan te pakken. Voor de Stichting Apartwonen is deze uitbreiding binnen het bestuur een belangrijk startpunt voor een kwalitatieve verbetering van onze kernactiviteiten, namelijk informatie en kennisoverdracht van en voor Verenigingen van Eigenaren.

Pareto bouwt al geruime tijd complexe web applicaties voor diverse politie regio's. Toch horen wij nog wel eens geluiden over een weggehaalde fiets, een autospiegel die er is afgeslagen en nog een aantal van dat soort vergrijpen. Politie Limburg-Noord is het eerste korps dat deze dienst officieel via www. Lees het artikel van stralingsbioloog Eric van Rongen van de Gezondheidsraad. Doet u via internet aangifte dan vindt u, als u met behulp van uw code uw aangifte ophaalt, bij uw aangifte informatie over bureau slachtofferhulp waarin nog eens kort een toelichting wordt gegeven op zaken die van belang zijn. Voor zover mij bekend overweegt geen van de korpsen de oude applicatie opnieuw in gebruik te nemen. De reden hiervoor is dat om aangifte van deze zaken te kunnen doen, uw identiteit moet worden gecontroleerd. Nesselande is een wijk waar tot nu toe weinig meldingen zijn van inbraak, vernieling of vandalisme. Justitie handelt het delict vanaf dat moment verder af. Zijn er meer korpsen die overwegen hun oude applicatie weer in gebruik te nemen? Zo ja, welke korpsen zijn dat dan?9.

Wanneer is oplichting juist oplichting, als iemand op paaseiland woont kan deze alleen naar de wetten van paaseiland veroordeeld worden. Bedenk een campagne of een maatregel om de zwerfafvalberg te verkleinen, geef het een naam en breng het idee aan de man. Staat u toe dat het korps Haaglanden weer gaat werken met de eigen applicatie? Zo ja, waarom? Zo neen, wat gaat u daartegen ondernemen?8. Het WoonJournaal is een maandelijkse uitgave van Stichting Apartwonen. Toch zijn het ook de mensen zelf die het probleem veroorzaken. Computergebruikers die het helemaal zat zijn om dagelijks met virussen en andere hinderlijke internetrommel geconfronteerd te worden, moeten bij de aanschaf van hun volgende computer eens een Apple-computer moeten overwegen. Is dat het geval dan kan u een kopie worden verstrekt.