Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Hier kunt u zich inschrijven voor de Nieuwsbrief Regering
Regering - De Britse regering ontkent dat het maandag in het geheim een gesprek heeft met de defensietop over de gevolgen van een militaire aanval op Iran. Er is 4,5 miljard euro gereserveerd om de bereikbaarheid over de weg te verbeteren... meer

Analisten vermoedden dat het om een bestensorder ging
Bestensorder - Analisten vermoedden dat het om een bestensorder ging. Index Graadmeter van Wall Street, gebaseerd op 30 grote fondsen. En profiteren daarmee van risicospreiding, deskundig beheer en lage kosten... meer

Assurantie Service Centrum Topadviseurs met een uniek provisie-terug aanbod
Assurantie tussenpersoon - De assurantie tussenpersonen helpen bij het kiezen van de juiste verzekering. Correct uitvoeren van de aangewezen of voorgeschreven werkzaamheden volgens vaste instructies. Assurantiekantoor Straatman bestaat al bijna 25 jaar... meer

Als een verkoper dat accepteert, is het geen enkel probleem
Kosten Koper - De woning moet altijd getaxeerd worden voor de hypotheek. Ter overname dit schitterende boek; Het groot voetbal jaarboek 1991. Aan de hand van de taxatie wordt een taxatierapport opgesteld... meer


Het gaat om de representativiteit van organisaties.

Advies P

Het betreft de waardering van rechten en verplichtingen door de risicodragers van de oude verzekering bij invoering van de WAO. Er zijn diverse kwesties die eerst in het dagelijks bestuur worden behandeld. De zaak van de verdienstetoelagen speelt nog steeds. Dit hangt samen met wisselende inkomens, waardoor mensen met een inkomen boven de loongrens toch in het ziekenfonds kunnen blijven. De positie van de Raden van Arbeid blijft voorlopig zoals zij is. De secretaris maakt een notitie, aan de hand waarvan verder wordt gediscussieerd. Gunstig advies aan de minister ten aanzien van de wijziging van dit reglement.

Deze zaak is besproken met de bedrijfsvereniging en het Risicofonds en daarna in een impasse geraakt. Koninklijke Nederlandse Middenstandsbond de heren mrs. Vertrouwelijke mededeling dat de staatssecretaris van plan is dhr. Bij stemming 12 voor, 8 tegen en 3 onthoudingen wordt besloten art. De Raad vindt dat de premie ook in geld moet kunnen worden betaald, zonder dat rentekaarten worden opgemaakt. De notulen zijn zeer uitvoerig en geven de discussie en de onderhandelingen dus goed weer. Discussie over de te volgorde, waarin de stukken behandeld moeten worden, onder meer een lijst van problemen een stuk waarom dhr. Kwestie van de opbouw van het ouderdomspensioen en de overgangsregeling. Men was het al eens over de nieuwe zetelverdeling voor de werknemers en wordt het nu over die van de werkgevers. Besloten dat er een nota met een technisch overzicht moet komen. Hun hebben om je eigen servers samen te stellen een mooi script en vooral erg duidenlijk.

Het voorstel van raadslid Van Dijk dat de drie partijen uit de loopgraven moeten komen wordt overgenomen. De uitbetaling van de uitkeringen wordt gecentraliseerd bij de Sociale Verzekeringsbank. Ten aanzien van de AWW-uitkeringen zijn er twee standpunten. De Raad gaat zich bezinnen over de toekomst van deze instellingen. De raad laat de minister weten teleurgesteld te zijn omdat zijn advies niet is gevraagd. Het jaarverslag wordt verder ongewijzigd vastgesteld. Raadslid Korte is het niet eens met de maatregelen van het College van Rijksbemiddelaars dat op de stoel van de Raad gaat zitten.