Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Besloten een ad-hoc-commissie in te stellen onder leiding van prof
Advies p - Molenaar, ondervoorzitter van de Raad en plotseling overleden, uit. Gebleken is dat er ernstig is gefraudeerd en dat het bestuur van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid voldoende heeft gedaan om fraude te voorkomen... meer

De inkomsten behoren tot het resultaat uit overige werkzaamheden
Freelance inkomsten - Je doet aangifte van je inkomsten met een T-biljet of een aangifte-diskette. Eigen woning bijvoorbeeld eigenwoningforfait en aftrekbare hypotheekrente. De inkomsten behoren tot het resultaat uit overige werkzaamheden... meer

Nederlanders die in het buitenland wonen, mogen volgend jaar een lagere AWBZ-premie betalen dan de mensen die in Nederland wonen
Awbz-premie - Nederlanders die in het buitenland wonen, mogen volgend jaar een lagere AWBZ-premie betalen dan de mensen die in Nederland wonen. In die landen zijn de voorzieningen voor ouderenzorg veel kariger dan in Nederland... meer

De verwachtte woningdichtheid is circa 12 woningen per hectare
Woningdichtheid - De verwachtte woningdichtheid is circa 12 woningen per hectare. Er wordt ruimte gereserveerd voor een innovatief deelproject van ca. Op 10 juni organiseert Minder Meerstad een fietsexcursie door het Meerstadgebied... meer


Het beroepschrift moet bij voorkeur in het Nederlands zijn geschreven.

Alleen als uw beroepschrift aan alle voorwaarden voldoet, neemt de rechtbank het in behandeling. Indien negatief op uw bezwaarschrift is beslist, kan u in beroep gaan. Aan het einde van de brief van de gemeente waarin de beslissing op uw bezwaarschrift staat, is precies aangegeven aan wie u uw beroepschrift kunt sturen. Dit script zorgt voor een juiste weergave van het kruimel pad. Het beroepschrift moet bij voorkeur in het Nederlands zijn geschreven. Dit is een navigatie mogelijkheid tussen de Belastingdienst, Douane en Toeslagen.

Als het beroepschrift niet aan alle eisen voldoet, krijgt u van de rechtbank extra tijd om uw beroepschrift in orde te maken. Indien negatief op uw bezwaarschrift is beslist, kunt u in beroep gaan. Motivering van het beroep betekent dat uit het beroepschrift blijkt waarom u van mening bent dat de uitspraak niet juist is. Als het in een andere taal is geschreven, dan kan de rechtbank een vertaling eisen. In de volgende tabel staat bij welke rechtbank u een beroepschrift kunt indienen.

De rechtbank zal u dan vragen om alsnog aan te geven tegen welke beslissing u in beroep gaat. Als u buiten Nederland woont, moet u uitgaan van de vestigingsplaats van het belastingkantoor dat u de uitspraak heeft toegezonden. Dit is afhankelijk van uw woonplaats of de vestigingsplaats van uw onderneming.