Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt
  


 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

In het speciale aanbod is een korting opgenomen ten opzichte van de dagrente
Dagrente - In het speciale aanbod is een korting opgenomen ten opzichte van de dagrente. Clausule in de hypotheekakte waarin staat dat een verplichting die rust op de eigenaar moet worden overgedragen aan de volgende eigenaar van het onroerend goed... meer

Toen ik vier jaar geleden bij deze baas ging werken, kwam ik uit de WAO
Wao verzekering - Toen ik vier jaar geleden bij deze baas ging werken, kwam ik uit de WAO. Asset Liability ManagementHet afstemmen van de inkomsten op de uitgaven. De eerste dag van de maand waarin de gewezen deelnemer of gepensioneerde 65 jaar wordt... meer

Alle overige aandeleninformatie wordt verstrekt door Interactive Data
Aandelen aex - Aex indien het doel gehaald is zullen de punten worden geteld van de begin. Ze bepalen voor een groot deel ook zelf wat ze willen leren en op welke manier ze dat doen. Aex adviseur is een adviesbureau met een team van deskundigen op het gebied van de elliotwave theorie... meer

Helaas is de belastingdienst lang niet overal zo verfrissend bezig
Belastingdienst Genaaid - En voor de belastingdienst heb ik geen goed woordje over. Ik lach altijd want als geflitst word wil ik er ook goed op staan. Helaas is de belastingdienst lang niet overal zo verfrissend bezig... meer


Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft tot taak een ordelijk en stabiel internationaal stelsel te bewaken.

Internationaal Monetair Fonds

Stopzetting van de bezuinigingen op sociale voorzieningen, met name op de regeringssteun aan de voedseldistributie of de samenstelling van de hulppakketten. BeŽindiging van de opgelegde veranderingen van de voorwaarden waaronder leningen worden verstrekt. Goedkeuring van een nieuwe arbeidswet, een pensioenwet en sociale zekerheidswetten die arbeidsrechten beschermen en in overeenstemming zijn met de internationale arbeidsrechten en rechten van de mens. Financiering van openbare voorzieningen en staatsbedrijven zonder dat hun privatisering wordt geŽist. Ze zijn van mening dat de oorlogen en de bezetting hebben geleid tot een dramatische afname van de levensstandaard en sociale omstandigheden van de Irakezen. Irak moet in staat zijn deze zo te ontwikkelen dat de algehele wederopbouw van het land gerealiseerd wordt. De Irakese economie heeft ernstig geleden van tientallen jaren sancties, oorlogen en bezetting.

De ondertekenende Irakese vakcentrales en vakbonden zijn overtuigd van de mogelijkheden van hun land om met behulp van de olie en andere grondstoffen een redelijke levensstandaard voor de Irakese bevolking te bereiken. De bonden en centrales vragen alle mogelijke hulp van de internationale vakorganisaties bij de verwezenlijking van de hier gestelde eisen. BeŽindiging van de privatisering van staatseigendommen, in het bijzonder die te maken hebben met olie, elektriciteit, scholing, gezondheid, transport en bouw. Kwijtschelding van de schulden veroorzaakt door het oude regime. Ze benadrukken het belang van de volledige soevereiniteit van Irak over de olie en grondstoffen.

Stopzetting van de prijsverhogingen van olieproducten, gezien het negatieve effect op de groei van de levensstandaard van de Irakezen.