Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen


Ontslag - .. meer

De belastingdienst heeft goed werk gedaan, de beta is al behoorlijk goed
Belastingdienst aangifte - Is hij ook niet, ik kreeg altijd wel 18 cnt vergoeding. Volgend jaar wordt, naast het specifieke loket voor jongeren, de elektronische informatiedienst voor kleine en startende ondernemers operationeel... meer

Gelukkig zijn er ook wedergeboren Christen die belasting consulent en of fin
Belasting Consulent - Het kopen van een huis is vaak de aanleiding is om je belastingzaken uit handen te geven. Inderdaad gewoon het programma volgen, kom je er vanzelf wel uit. Er is idd een grijs gebied waar niemand zich druk om maakt, en zolang de insteek geen winstoogmerk is, zal geen enkele controleur zich daar druk om maken... meer

Hier opvolgend ging Pinokkio aangifte doen van de diefstal van de geleende auto waarmee hij die dag een proefrit maakte
Aangifte diefstal - Een bewoner sloeg een houten paal in de grond en raakte hierbij de hoofdgasleiding. Een onbekende man zou in de auto zijn gestapt en er mee weggereden zijn. Nederlandse toeristen die op vakantie bestolen worden, dat is niets nieuws... meer


Helaas krijgt de begrijpelijkheid van het loonstrookje niet al te veel aandacht.

Dit risico willen we tenietdoen door opname in het verzekerd loon. Zorgtoeslag te ontvangen is afhankelijk van de situatie. Helaas krijgt de begrijpelijkheid van het loonstrookje niet al te veel aandacht. Een beschikking op grond van dit artikel wordt aangemerkt als een voor bezwaar vatbare beschikking als bedoeld in hoofdstuk V van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Daarom rekenen we ook het loon in natura tot het verzekerd loon. Verzekeren is het afdekken van toekomstige risico's.

Niet in Nederland belastbaar inkomen, zoals dat bij beschikking is vastgesteld, wordt in aanvulling op het eerste en tweede lid mede als toetsingsinkomen in aanmerking genomen. Op de aanslag staat het verzamelinkomen, en verzamelinkomen en toetsingsinkomen betekenen hetzelfde. In het eerste lid vervallen de begripsbepalingen gecorrigeerde belastbare minimumloon en sociaal-fiscaal nummer. Het geforceerd op één noemer brengen van beide begrippen brengt nieuwe problemen met zich mee en gaat voorbij aan het noodzakelijke onderscheid tussen verzekeren en belasting betalen. Hier trekken we volgens voorschrift van de belastingdienst de loonbelasting vanaf. Wij zetten hiermee de administratieve lastenverlichting op zijn kop. Het verzekerd loon definiëren we als loon uit huidige dienstbetrekking. Als je een bijbaan hebt of al werkt krijg je een loonstrookje. In hoofdstuk 1, afdeling C, artikel III, onderdeel I, vervalt punt 3. Het inkomen dat bij de berekening wordt gebruikt, heet toetsingsinkomen. De getoonde knipsels handelen beide over het loonstrookje. Artikel 16, derde en vierde lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen is van overeenkomstige toepassing op de herziening.

Het verzekerd loon is in de nieuwe werkwijze voor iedereen gelijk. Als aangifte inkomstenbelasting is gedaan, kan de meest recente aanslag inkomstenbelasting worden gebruikt. Vereenvoudiging van de berekening van de dagloonberekening voor de uitkeringen. Burgemeesters en commissarissen zijn in dienstbetrekking. Het niet in Nederland belastbaar inkomen wordt vastgesteld door de inspecteur. Een feit dat de inspecteur bekend was of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, levert geen grond op voor herziening, tenzij de belastingplichtige terzake van dit feit te kwader trouw is. Een eerlijke uitkering ontvangen zoals is afgesproken bij de premiebetaling. Laten we daarom bij alle componenten in detail stilstaan.