Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Dezentjé Hamming over de heffing van omzetbelasting en privé-kilometers
Motor Rijtuig Belasting - Dezentjé Hamming over de heffing van omzetbelasting en privé-kilometers. Omdat het eigenlijk geen blokkendoos meer was, kreeg het wagennummer 30 84 978 1 802-8. De periodiciteit van de afschrijving is tijdens het eerste jaar opgeknipt in gedeelten van een jaar... meer

In principe zijn de kinderen de legitimarissen, kinderen kunnen namelijk niet onterfd worden
Legitimarissen - In principe zijn de kinderen de legitimarissen, kinderen kunnen namelijk niet onterfd worden. De erfgenamen die een wettelijk recht hebben op een in de wet bepaald deel de legitieme portie van de nalatenschap de erfenis... meer

Ook voor second opinion van uw goudenhanddruk verzekering kunt u terecht
Lijfrente verzekering - Bij een direct ingaande lijfrente is het verstandig om voor de hoogste uitkering te kiezen. Ook bestaat er de mogelijkheid om premie in te halen. Alle verzekeringen kunnen online worden afgesloten... meer

De aanvraag wordt altijd beoordeeld als blanco krediet aanvraag
Woz krediet - Het Rentekrediet is een product dat erg veel op een Doorlopend Krediet lijkt. Wat zou het toch leuk zijn om een geldboompje in de tuin te hebben. In het eerste geval is de rente niet aftrekbaar; wel verlaagt de schuld van een consumptief krediet het vermogen in box 3 en daarmee de belasting die de cliënt in deze box betaalt... meer


Gymnic, de grote gymnastiekbal, die bestand is tegen een belasting tot 300 kg.

Met het omvormen van de huursubsidie naar de huurtoeslag er wordt nu berekend op basis van het huidige inkomen, is de vangnetregeling overbodig geworden. Voor oldtimers is de APK-plicht respectievelijk beperkt of vervallen. Mensen kunnen elektronisch een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman. De verplichting tot het opstellen van een saneringsplan uit Wet schuld sanering wordt geschrapt. Door een toename van het gebruik van deze mogelijkheid zullen de administratieve lasten de komende jaren verder afnemen. Volgens mij valt het allemaal wel mee en zien ze kleine bijverdiensten wel door de vingers ze komen er vlg mij geen eens achter. Deze wijziging brengt een besparing mee van de kosten voor burgers. Aan deze nieuw ontwikkelde plafondplaat kunnen complete schommels aan hangen.

Je mag nu met de nieuwe wet 500 euro netto per maand bijverdienen. Een multifunctionele gymnastiekbal met stopventiel. Toch maar weer op de oude manier met de elektronische handtekening verzonden. Een Nederlandse patrouille in de hoofdstad Tarin Kowt van de Afghaanse provicie Uruzgan is donderdag in actie gekomen na een zelfmoordaanslag. Door de standaard invoering en verzending van de kiezerspas, kunnen mensen stemmen in een willekeurig stemlokaal binnen de eigen gemeente. De dodelijke schapenziekte blauwtong, die donderdag werd vastgesteld bij een bedrijf in Kerkrade, is vrijwel zeker ook bij twee andere bedrijven uitgebroken. Het is mogelijk om elektronisch een klacht in te clienten in het kader van de Algemene wet gelijke behandeling. Bij vermissing van het kentekenbewijs is het niet meer verplicht om ook nieuwe kentekenplaten aan te schaffen. Dit kan je doen door een Tj-biljet in te vullen en op te sturen over het betreffende jaar. Informatie over collectie, reguliere en educatieve exposities. De komende jaren zal een vereenvoudiging van het regulier toelatingsbeleid worden gerealiseerd. Beweeg het platform met handen of voeten om de bal naar het midden van het doolhof te rollen. Hierdoor wordt bij de aanvraag van de bijstandsuitkering de uitvraag aan de burger door de gemeente beperkt.

Effectief incasseren met een advocaat tegen vast en laag tarief. Via het internet kan een lopende of nieuwe schorsing van een kenteken worden aangevraagd. Dit spel bevordert de concentratie, het evenwicht en de coordinatie. Het enige wat je nodig hebt is de jaaropgave van desbetreffende werkgever. Als er iemand komt en ze zeggen waarom ik het niet op heb gegeven omdat het onder de 500 euro is zeg ik dan. Mensen kunnen een pasfoto maken in het gemeentehuis en hoeven hiervoor niet speciaal naar een fotograaf. De vermissing hoeft dus maar een keer te worden gemeld.

Bepalingen inzake vrijwilligers in de Arbeidstijdenwet ATW vervallen, met uitzonderering van jeugdige en zwangere vrijwilligers. Nadat de eerste aanvraag voor huursubsidie is verleend, wordt deze de volgende jaren automatisch gecontinueerd. Van elf andere bedrijven wordt vermoed dat de schapen er zijn besmet. Daarnaast vervalt de verplichitng tot het aanschaffen van nieuwe kentekenplaten in een dergelijk geval. Voor het inschrijven voor het rijexamen hoeft de kandidaat nu alleen zijn of haar legitimatiebewijs mee te nemen in plaats van GBA-uittreksel en pasfoto's.