Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Misschien stelt Theo naar deze aanslagen zijn opvattingen m
Aanslag - Dat heeft een openbaar aanklager in Moskou dinsdag laten weten. Anton kan zich vrijwel alleen haar tedere gebaren herinneren. IsraŽl kan nu bijvoorbeeld weer dankbaar gebruik proberen te maken van die recente moslimgekken in Engeland... meer

VerkrijgingskostenDe totale kosten van het in eigendom verkrijgen van een huis, d
Verkrijgingskosten - VerkrijgingskostenDe totale kosten van het in eigendom verkrijgen van een huis, d. Alles inpakken, wat u beslist niet op het laatste moment nodig hebt. Daarbij is gekeken naar ervaringen in het buitenland op het gebied van innovatie... meer

Op die manier kunt u nog maximaal een jaar extra premievrijstelling opbouwen
Aov premie - Bovendien profiteert u van een breed aanbod van preventieve diensten, tegen aantrekkelijke kortingen. Je ziet ook dat jouw voordeel uit de lagere zkv komt en niet eens van de loonsverhoging... meer

Kijken wat je betaalt en vergelijken met je gewicht tarief
Wegenbelasting tarief - En dan nog alleen de achterkant is hoger, de voorkant niet, want het dak loopt van laag naar hoog. Maar een nadeel er van is dat je de camper niet in de werkelijkheid direct kan zien... meer


Genealogische aantekeningen betreffende de familie de Vlaming van Outshoorn.

Schenking door Jan Berndt Bicker en Johanna Sara Pels aan hun zoon Henrick Bicker van een huis op de Herengracht tegenover het Koningsplein met een stal op de Keizersgracht. Overdracht door Jan Hudde Dedel aan zijn kinderen van twee kleine prijsobligaties uit de loterij van 1712 ten laste vanHolland en West-Friesland. Benoeming door de Staten-Generaal van Diderick Slicher tot ontvanger van de convooien en licenten van het college ter Admiraliteit te Amsterdam. Concepten van aanspraken, gehouden door Jan Bernd Bicker als president van de Nationale Vergadering. In de tijd waarin we spelen, zijn er niet veel Picten meer. Kennisgeving aan Jan Berend Bicker van zijn benoeming tot lid van het Staatsbewind. Quitantie voor Jan Six de Jonge voor de verhoging van een graf in de Walenkerk. Afrekeningen voor Jan Bernd Bicker, eerst van Jan Jacob vanBeaumont, later van Joh. Secretaris en plaatsvervangend Voorzitter Commissie van Arbeidsaanmelding 1. Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Henrick Bicker, vrijgekomen na het overlijden van zijn moeder Catharina Cornelia Backer. Nota's van Koning Willem I en van der Goes betreffende effecten voor Henric Bicker.

Huurcedulen van een huis aan de Bloemmarkt met stal en koetshuis op de Nieuwezijds Achterburgwal, verhuurd door Jan Bernd Bicker aan Christiaan Barensfeld. Verzen en onderschriften voor de portretten van Jan Bernd Bicker,. Beschrijving van Jan Bernd Bicker van een reis naar Brusselmet enige leden. Procuratie van Egbert Roloffszen op Hinrick Symenszen Hoppensack, Clauwes Thyeszen en Jacob Heyne. Stukken afkomstig van Henrick Jacob Bicker, penningmeester van de plaatselijke commissie te Amsterdam voor de oprichting van een nationaal gedenkteken voor November 1813, betreffende deze commissie. Diancecht was de legendarische healer van de Tuatha de Danann. Publicatie van de Staten-GeneraaI, inhoudende een verbod tot uitvoer van aardappelen. Rekening van uitgaven ter gelegenheid dat Pieter Gheritsz de papegaai afschoot, met opgaaf van geschonken amen wijn, verteerde etenswaren en genodigde gasten. Testamenten en codicil van Pieter Schaep en Margrieta Pauli. Stukken betreffende de overname door Henric Bicker van het ambt van ontvanger-generaal der middelen te water en te lande te Amsterdam van Daniel Hooft.