Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

De vijftig favoriete aandelen onder institutionele beleggers
Aandelen - Vergelijking van de grootste luchtvaart industrie ter wereld, t. De belangrijkste noord-amerikaanse indices afgezet tegen de AEX. Vergelijking van de 5 grootste Europese telecom bedrijven, t... meer

Met informatie over de school, het onderwijs, de begeleiding en de activiteiten
Particuliere school - Over twintig jaar kunnen ze ze niet meer vertellen. Scholengemeenschap voor vbo, mavo, havo, atheneum en gymnasium met informatie en een nieuwsbrief. Als iemand eenmaal werkervaring heeft opgedaan, wordt er niet meer naar gevraagd... meer

SalariŽring marktconform en uitstekende tantieme regeling
Tantieme - SalariŽring marktconform en uitstekende tantieme regeling. Deze bijzondere positie heeft ook consequenties voor uw pensioen. Bij het solliciteren alle eventuele vorige banen als arbeidservaring mee laten nemen... meer

Computergestuurde beleggingsadviezen om te beleggen met een futurecontract
Succesvol beleggen - Er is nooit sprake van een aandelenbeurs, maar een beurs van aandelen. Een idee krijgt slechts waarde als veel mensen het accepteren. In een wereld van intellectueel kapitaal hebben alleen ideeen waarde... meer


FamilieledenAan mentoren uit familiekring komt, bijzondere omstandigheden daargelaten, geen beloning toe.

Programma kent zowel de witte als de groene periode tabellen. Feitelijk kan worden opgegeven of het te bruteren bedrag inclusief of exclusief de onbelaste vergoeding is. Voor berekeningen met Duitse premies kan rekening worden gehouden met de percentages die gelden voor zowel West als Oost Duitsland. Het programma kent alle door de belastingdienst gedefinieerde herleidingsregels. Bijvoorbeeld als iemand moet kiezen tussen wel of niet zelfstandig blijven wonen of als het gaat om een medische behandeling.

BeslissingenDe mentor neemt, zoveel mogelijk in overleg met de betrokkene, de beslissing. De maatregel eindigt dan als die periode voorbij is. De werkgeverpremies verhogen de kosten van de werkgever. Voor het bepalen van de juiste inhouding loonheffing moet worden opgegeven in welk jaar de werknemer is geboren. Let wel, dit is het loon voor loonheffing, dus niet het bruto loon. Een bruto inhouding is geen verlaging van het bruto salaris. Ook kan per soort worden opgegeven of de waarde van de onbelaste inhouding in de kosten moet worden mee genomen. Bij dergelijke Salary-split berekeningen wordt rekening gehouden met Nederlandse belasting, en de buitenlandse premies. De onbelaste inhouding wordt dan uit de kosten gehaald. Ook kan per soort worden opgegeven of de waarde van de onbelaste vergoeding in de kosten moet worden mee genomen.

Deze optie is vooral van belang voor berekeningen die vanuit de kostprijs worden gemaakt. Dit zijn allemaal beslissingen op het persoonlijke vlak. Feitelijk kan worden opgegeven of het te bruteren bedrag inclusief of exclusief de onbelaste inhouding is. Per soort kan tevens worden aangegeven of het bedrag in het netto salaris is inbegrepen.

Deze omschrijving wordt dan in Salarisproforma toegepast. Een enkele keer moet er iets aparts verloond worden. Salarisproforma houd rekening met de in de herleidingsregel genoemde maximering. Daarbij kan het ook gaan om feitelijke dingen, zoals het inzien van van een dossier. Indien een herleidingsregel van toepassing is zal dit percentage automatisch in de berekening worden aangepast. Afhankelijk van de regeling kan rekening worden gehouden met het parttime percentage. In het programma kan het aantal SV-dagen worden ingegeven waarmee Salarisproforma rekening zal houden. Met deze tabel kunnen berekeningen op jaarbasis worden gemaakt. Als uitzondering op de overige periodetabellen hanteert het programma de IB-tarieven. Aan de hand van de juiste UVI, sector en bedrijfstak worden de juiste WWWA-premies Wachtgeldpremies berekend. Dit kan een nabetaling zijn, of een afkoopsom, wat dan ook.

Voor werknemers die vanuit het buitenland naar Nederland worden gedetacheerd kunnen in bepaalde situaties speciale regelingen van toepassing zijn. De mentor neemt beslissingen over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de betrokkene. De onbelaste vergoeding wordt dan in de kosten mee genomen.