Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Kleine Hoeven uittrekken hebben Gastel, Vakantiewerk buitenland
Btw buitenland - Kleine Hoeven uittrekken hebben Gastel, Vakantiewerk buitenland. Sectorfonds richt dit houdt onder andere in Hooglandereen Slenaken, Suriname. Hall zien het een geheel ander geval is Noordwijk, Hunnecum... meer

Zorgverzekeraar voor ziekenfonds en particuliere ziektekosten
Particuliere verzekeringen - Welke verzekering willen zij nou precies? Ziekenfonds of particuliere klant, bij Agisstaat uw belang voorop. Het landelijk informatiecentrum van de zorgverzekeraars. Het College voor zorgverzekeringen CVZ coordineert en financiert de uitvoering van de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten AWBZ... meer

Wanneer u het examen afmaakt, dan blijft uw tegoed ongewijzigd
Bromfiets examen - Er zijn rijscholen die speciale theorielessen voor het brommer examen aanbieden. Ik stam nog uit het tijdperk zonder certificaat, maar ik dacht dat je binnen de bebouwde kom altijd op de weg moet met je brommer tenzij er anders aangegeven staat... meer

Kantoor huren bij kantoor verhuur bedrijf; Kantoor huren in
Pand huren - Ook het centrum en het station vindt u op korte afstand. Geschiedenis Als u ge´nteresseerd bent in de geschiedenis van de Van Nelle Ontwerpfabriek, ga dan naar 'Historie en Heden'... meer


Er worden enkele afspraken gemaakt hoe tijdens hearings te werk te gaan.

Bespreking van een door de secretaris gemaakte notitie over de hearing punt 4. De meeste raadsleden zien een arbitrageregeling bij geschillen als een laatste noodmiddel. Besloten wordt te wachten op de uitslag van een gesprek van het Presidium met de minister. Het secretariaat zal overleg voeren met de directeur-generaal van de Arbeid. Muntendam had een onderhoud met de voorzitters van de Raden van Beroep in Amsterdam en Zwolle over de opleiding van deskundigen die de invaliditeit moeten inschatten. Wegens overlijden, aanvaarding van een andere werkkring en andere redenen namen enkele leden ontslag. Kinderbijslag kan worden uitbetaald aan in Spanje verblijvende kinderen van Spaanse gastarbeiders. Massizzo statistisch adviseur van het Centraal Planbureau die zelf samen met dhr. Gecombineerde vergadering van de Raad en het bestuur van het AWF. De raad neemt de brief van de minister van Sociale Zaken voor kennisgeving aan. De procedure duurt nu te lang en dit schept onzekerheid voor de verzekerden. In aanwezigheid van de dames Verwey-Jonker, Lub en Otto en van dhr.

Advies aan de minister om een algemene maatregel van bestuur uit te vaardigen conform de nota. De Groot van het Centraal Bureau voor de Statistiek te horen. Elsen over zijn gesprekken met particuliere verzekeraars over deze zaak. De Raad meent dat de lening die het wachtgeldfonds heeft verstrekt aan het Risicofonds niet als een schenking mag worden beschouwd. Bespreking van een notitie over een regeling voor het levensonderhoud van hen die gehandicapt geboren zijn of op jeugdige leeftijd gehandicapt geraakt zijn. De Bank wil in het centrum van Amsterdam een nieuw revalidatiecentrum bouwen. Bespreking van een nota met een overzicht van de voorzieningen ter tegemoetkoming van de ongehuwden. Besloten wordt de psychologische aspecten in het stuk een grotere plaats te geven.