Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt
  


 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Heel hoofdstuk 6 gaat over de melding van misstanden
Vrijheid van meningsuiting - In het algemeen hoeft de werkgever niet toe te staan dat klanten worden geconfronteerd met uitingen van de werknemer, die alleen de relatie van werkgever en werknemer betreffen... meer

Laat merken dat de depressieve persoon altijd op u kan rekenen
Depressie - Gelukkig kende hij haar ook uit de periode dat zij geen last had van depressies. Ik weet inmiddels uit ervaring ik ben jeugdagent bij de politie dat pubers, tieners en jonge volwassenen wel degelijk diep in de put kunnen zitten en hier goede professional hulp bij willen hebben... meer

Belastingdienst worden directe belastingen genoemd
Belasting schijven - Afgelopen Donderdag weer eens een cursusdag gehad en in de komende weken nog 5 dagen te gaan, en het vermoeiende is dat het ook nog allemaal verschillende cursussen zijn. De ze overheid voert het meest asociale beleid dat er ooit geweest is... meer

Volgens Hunter Douglas was de plaatsing 'aanzienlijk overtekend'
Onderhandse plaatsing - De afwikkeling van de uitgifte en plaatsing van de aandelen zal deze week plaatsvinden. Assets IA kon ons garanderen het hele pakket te kunnen plaatsen bij zijn beleggers", zegt Herter... meer


Er waait een codificatiewind door milieurechtelijk Europa.

Codificatie

Er waait een codificatiewind door milieurechtelijk Europa. Als vertrekpunt kan nog altijd het onderscheid van Dworkin gehanteerd worden. In Nederland zijn we reeds toe aan die vervolgstappen. Van der Burg 1991 lijkt deze vraag bevestigend te beantwoorden, p. Latere wetswijzigingen moeten consistent zijn met de beginselen. Zonder dat bij elk besluit apart te formuleren geldt dan het alara-beginsel. Een voorbeeld hiervan is het beginsel van de duurzame ontwikkeling.

De wetgever heeft aangegeven wat de meest wenselijke wijze van omgaan met afvalstoffen is nl. Hierachter ligt het uitgangspunt dat ook toekomstige generaties ons respect verdienen. Beginselen in de wet leggen daarmee de basis voor verdere besluitvorming. Een ander hierboven reeds genoemd voorbeeld is het voorzorgsbeginsel. Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad wordt geplaatst. Dat zou ook strijdig zijn met de aard en betekenis van beginselen.

Deze regels zijn opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht. Dit theoretische onderscheid is echter niet helemaal vol te houden. De vraag is inderdaad of door het gebruik van algemene normen aan burgers voldoende duidelijkheid verschaft wordt over datgene wat van hen verlangd wordt. Vanuit dit gezichtspunt is het neerleggen van beginselen in de wet een verbetering. Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. Beginselen kunnen wel een rol spelen in aanvulling op bestaande regelgeving. Opneming van de grondslagen als beginselen in de wet schept duidelijkheid over wat die grondslagen zijn en hoe ze precies luiden. Beginselen zouden een zekere invulling van de open normen kunnen geven. Uiteraard bevatten niet alle integrale milieuwetten dezelfde onderwerpen. Veel internationale milieu-afspraken bevatten beginselen.