Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

In verschillende Algemene Overleggen kwam in dit kader de vraag naar voren of dit alles nu niet juist een inperking van het budgetrecht van de Staten-Generaal betekent
Budgetrecht - Doordat raadsleden individueel het recht van initiatief en amendement krijgen, de raad een versterkt budgetrecht krijgt en als enige verordeningen blijft vaststellen, wordt de kaderstellende rol versterkt... meer

GrensInfoPunt helpt u op weg naar een baan in een ander land
Wonen in het buitenland - .. meer

Op de geplaatste veilingen en openbare inschrijvingen zijn verschillende voorwaarden van toepassing
Openbare verkopen - Nationaal Archief, Archief Hof van Holland tot 1543 en 2 Anna van Heemskerck van Bekesteyn Koopmans, De Staten van Holland en de Opstand, 104-105. Tegen hem procedeerde voor de Grote Raad Laurens Pietersz... meer

Bijleenregeling in zijn specifieke situatie te berekenen
Bijleenregeling - Bijleenregeling in zijn specifieke situatie te berekenen. Het maken van een passend advies voor uw huidige of nieuwe woning is onze kracht. Bij de behandeling van de bijleenregeling in de Tweede Kamer is dit wel aan de orde geweest... meer


Een woning die onderdeel is van een gebouw of pand met meerdere woningen.

Vooraftrek Van Belasting

Een bij gemengde verzekeringen gebruikelijke aanduiding voor de betaling van een of meer extra premies boven de normaal reeds verschuldigde. Jaarlijkse heffing voor grond die in erfpacht is uitgegeven door de gemeente. Alle vloeroppervlak met een vrije hoogte van minstens 210 cm erboven. De kosten waarmee u wordt geconfronteerd, als u bij een nieuwe woning meer werk laat verrichten dan in het bestek is voorzien, of bij een bestaande woning verbeteringen laat aanbrengen. Verzekering die een vooraf bepaald kapitaal uitkeert bij het overlijden van de verzekerde persoon. Stuk grond met bebouwing dat bij het kadaster staat geregistreerd. Iedereen kan hier opvragen wie de eigenaar is van een onroerend goed en of er hypotheek op rust. Aan het begin van de looptijd is het rentedeel groter dan het aflossingsdeel. Onderhoud dat wordt gedaan om toekomstige gebreken te voorkomen.

Een schriftelijke aanmaning van de gemeente om uw huis te laten voldoen aan de gemeentelijke verordeningen. Hypotheek waarbij geen aflossing hoeft te worden betaald, alleen rente. Bemiddelaar in onroerend goed die handelt in naam en voor rekening van anderen. Afkorting voor de vierde nota ruimtelijke ordening extra. De denkbeeldige huurwaarde van de woning, die de huiseigenaar moet optellen bij zijn of haar inkomen. Deze waarde is nodig voor een opstalverzekering en kan worden opgenomen in een taxatierapport. De kosten die u moet betalen als u van de ene rentevaste periode overgaat naar de andere, ook wel verlengingskosten. Beperkende voorwaarde die de gemeente of de vorige eigenaar stelt aan de verkoop van uw huis. Verzekering waarbij er gespaard wordt door te beleggen in één of meer beleggingsfondsen. Vrijesectorwoning met een eenmalige bijdrage VSEB-woning. De waarde van de woning als deze vrij op de markt kan worden verkocht in tegenstelling tot executiewaarde. Een ondertekend en gedagtekend document waarin feiten en afspraken zijn vastgelegd.

Verklaring dat de grond die u koopt vrij is van schadelijke stoffen. De overdrachtskosten zijn inbegrepen in de koopsom. Financieringsvorm bij een bedrijfsovername waarbij de overnemende partij aandelen van de eigen onderneming aanbiedt in ruil voor aandelen van de over te nemen onderneming. De subsidie op premiewoningen of sociale koopwoningen kan door de bank worden voorgeschoten en tussen overheid en bank worden verrekend. Lening om de periode tot de verkoop van uw oude huis te overbruggen, terwijl u al een nieuw huis hebt gekocht. De werkelijke kosten die u betaalt voor uw huis nadat alle bijtellingen, aftrekposten en overige kosten zijn verrekend. Het bedrag dat u per jaar voor het bewonen van uw huis moet betalen. Een garantie van de bank dat de borgsom die de koper aan de verkoper moet betalen, indien nodig, wordt voldaan. Sommige gemeenten stellen als eis aan een woonvergunning, voor een huis onder een bepaalde koopprijs, dat u in de regio werkt. Hypotheekrente die meebeweegt met de rente op de kapitaalmarkt. Verzekering van uw huis tegen schade door bijvoorbeeld brand, storm, bliksem en inbraak. Tekent u, dan zit u eraan vast, behoudens ontbindende bepalingen. Dit gaat over het algemeen met door de geldverstrekker opgelegde renteopslagen.