Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt
  


 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

De regels worden zo aangepast dat de ontslagen vallen in alle leeftijdsgroepen
Reorganisatie ontslag - Het Personeelsplan komt na, of gelijktijdig met, het Reorganisatieplan tot stand. Ik heb achter elkaar twee commerciŽle functies gehad, waarbij mijn contract niet verlengd werd... meer

Deze positieve inkomsten werden door Nederland dan niet vrijgesteld
Aangifte inkomsten belasting - Hiernaast hebben we de prijzen in een schema gezet zodat deze goed met elkaar te vergelijken zijn. De QuickCam Sphere draait links en rechts voor een horizontaal zicht van bijna 180 graden, en naar boven en beneden voor een verticaal zicht van bijna 90 graden... meer

Casa Guatemala in Rio Dulce is een opvanghuis voor dakloze kinderen
Vrijwilligerswerk Guatemala - De Provincie Limburg erkent het belang van het vrijwilligerswerk en streeft niet alleen het behoud van het vrijwillig . Minimaal begrip van de Spaanse taal en een positieve houding... meer

Partners hebben ieder recht op deze heffingskorting
Algemene heffingskorting - Deze groep wordt verplicht alsnog de heffingskorting aan te vragen. Wellicht dat dit allerlei oorzaken heeft die in het verleden liggen, bv. Partners hebben ieder recht op deze heffingskorting... meer


Een verblijvingsbeding is onder het nieuwe erfrecht aantastbaar door legitimarissen (meestal de kinderen).

Verblijvingsbeding

Het verblijvingsbeding is er voor bedoeld dat gemeenschappelijke bezittingen na het overlijden van een partner automatisch volledig eigendom van de andere partner worden. Men verspeelt een recht, waarop men oorspronkelijk aanspraak kon maken. Een verblijvingsbeding is onder het nieuwe erfrecht aantastbaar door legitimarissen meestal de kinderen. Men komt geen rentevaste periode overeen bij het aangaan van een hypotheek maar betaalt steeds de dan geldende rente voor nieuw af te sluiten hypotheken. Als erfgenaam heeft u de keus de nalatenschap beneficiair te aanvaarden of te verwerpen weigeren. VersterferfrechtHet erfrecht kent standaardregels over wie de erfgenamen zijn. In dat geval kan de rechter een vereffenaar aanstellen, die de nalatenschap afwikkelt. Als iemand is overleden, maakt de notaris een akte op, waarin staat wie de erfgenamen zijn.

Bij gemeenschap van goederen is er geen ontsnappen mogelijk aan de heffing van successierecht over de uitkering; de polis kruiselings afsluiten heeft dan geen enkele zin. Huis waarop geen subsidie wordt verstrekt en waarvoor geen verkoopregulerende bepalingen gelden. Veel 49-plussers doen aan videobewerking op de computer. Notarissen verklaren onder aan de akte aan de voet dat deze verplichting niet van toepassing is, dan wel dat er aan is voldaan. Dit is alleen mogelijk als er sprake is van gescheiden vermogens. Wordt gemeten via de vraag of men binnen twee jaar denkt te verhuizen. Toch knelt de rechtsvorm hier en daar en bestaat in de praktijk behoefte aan een verdere flexibilisering. De vergadering heeft de hoogste macht binnen de vereniging. Het bovenstaande is een gestileerd voorbeeld met afgeronde bedragen. Voordat u een aannemer een offerte laat uitbrengen kunt u zo'n verklaring opmaken. In een gebied waar de Wet Voorkeursrecht Gemeenten geldt, moeten verkopers hun huis eerst aan de gemeente aanbieden.

AanvaardenAls u een nalatenschap aanvaardt, moet u ook de schulden van de nalatenschap betalen. De rente varieert dus altijd en volgt exact de marktrente. Zelfs als die schulden bij elkaar meer bedragen dan de bezittingen. Keurmerk dat in ontwikkeling is en dat garanties moet bieden aan de kopen van een woning. Voor een bouwplan wordt aan Gedeputeerde Staten vrijstelling gevraagd op het bestemmingsplan, vooruitlopend op een komend bestemmingsplan. Inkomen of opbrengsten die u mist omdat u afwezig bent in verband met een procedure. VereffenaarSoms komt het voor dat erfgenamen onvindbaar zijn. Een rechter of bestuur verklaart dat een regeling algemeen geldt. Door gebruik te maken van de vrijgestelde bedragen en de schenkingen te spreiden over een aantal jaren kan een aardige besparing bereikt worden.

De echtgenoot en de kinderen kunnen in een testament worden onterfd. Wie een huis koopt, gaat via een koopovereenkomst een verbintenis aan met de verkoper. Bent u uw wachtwoord vergeten, dan kunt u deze hier opvragen. Als er geen aangifte wordt gedaan, kan de Belastingdienst een boete opleggen. Moet worden betaald als het vermogen groter is dan de geldende vrijstellingen. In een gebouw gelegen ruimte, bestemd voor het verblijven van mensen. Een erfenis hoeft men niet te aanvaarden, men kan die ook afwijzen. Variabele rente is een rentesoort waarbij geen rentevaste periode afgesproken wordt. Schadevergoeding voor iedere termijn dag, week, enz. Is er geen testament dan vererft het vermogen immers naar de familie van de erflater.

Deze mogelijkheid houdt uiteraard een zeker risico in. Voor het invullen kan eventueel een notaris of een belastingadviseur worden ingeschakeld. Een variabele rente kan per dag, maand, kwartaal of per half jaar worden vastgesteld. De totale kosten van het in eigendom verkrijgen van een huis, d. De gemeente verklaart dat een bestemmingsplan voor een bepaald gebied wordt voorbereid. Daarin kan staan dat u vooralsnog niet met een ander zult onderhandelen, dat de aannemer geen vergoeding voor zijn rekenwerk vraagt, enz. De term is ingevoerd in het Bouwbesluit om de diverse vertrekken te kunnen onderscheiden, bijvoorbeeld t. De verzorging van de langstlevende echtgenoot wordt verzekerd door hem een recht van vruchtgebruik toe te kennen over een deel van de nalatenschap en aan de kinderen slechts de blote eigendom daarvan. Dit omdat bijvoorbeeld de redelijke termijn van bezwaar maken ruimschoots is overschreden.