Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

En op basis van de premiebedragen een hele nieuwe regeling doorgevoerd
Wia premie - En op basis van de premiebedragen een hele nieuwe regeling doorgevoerd. Kroon op het Werk wil werkgevers helpen om mensen met een arbeidshandicap aan te nemen, en om zo veel mogelijk medewerkers aan het werk te houden... meer

In het verleden hebben ruim 1 miljoen Nederlanders premie betaald voor de WAZ
Aov premie - Voor studerende kinderen ouder dan 18 jaar moet de volle zkv-premie betaald worden. Drie Stromen is zo'n adviseur waar u uw provisie terugkrijgt. Vraag bij een offerte ook het premieverloop over de looptijd van de verzekering... meer

Belastingdienst worden directe belastingen genoemd
Aftrekposten belasting - Afgelopen Donderdag weer eens een cursusdag gehad en in de komende weken nog 5 dagen te gaan, en het vermoeiende is dat het ook nog allemaal verschillende cursussen zijn. De ze overheid voert het meest asociale beleid dat er ooit geweest is... meer

Ze kreeg geen weduwepensioen omdat haar mvv-aanvraag nog in behandeling was
Weduwepensioen - De toegepaste korting op het na 17 mei 1990 opgebouwde pensioen bedraagt in het onderhavige geval derhalve ? 287,40. Meestal wordt geŽist dat de bijbehorende verzekering of het bijbehorend beleggingsdepot wordt verpand aan de geld≠verstrekker... meer


Dit ontslagverbod kan slechts in uitzonderlijke gevallen doorbroken worden.

De in dit artikel opgenomen opzegverboden zijn niet van toepassing in geval de werknemer schriftelijk instemt met het ontslag. Vooral voor huizenbezitters biedt een dergelijke verzekering extra zekerheid. Informatie over ontslag, werkloosheid en sociaal sociale zekerheid. Het voorstel is zo exotisch, dat het niet verboden is in de nederlandse wet. Er moet sprake zijn van een zodanige mate van ongeschiktheid, dat het gebruikmaken van de ontslagbevoegdheid ter zake niet onredelijk is. Wanneer schorsingDe werknemer is van rechtswege in haar functie geschorst, wanneer zij op grond van een wettelijke maatregel of op grond van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen van haar vrijheid is beroofd. Ongevraagd ontslag uit dienstverband voor onbepaalde tijdDe ontslaggrond dient te worden vermeld in het betreffende besluit. Aan een werknemer kan eervol ontslag verleend worden wegens overtolligheid van personeel. Nu het kabnet is gevallen is het onduidelijk of de werkloosheidswet wel wordt gewijzigd. Een goudenhanddruk specialist kan het voor u precies narekenen.

We hebben eens 16 maanden het aantal ontslagen geturfd binnen een willekeurig bedrijf met ongeveer 100 werknemers. Betrokkene moet inzage gegeven worden in de stukken en gelegenheid gegeven zijn zienswijze kenbaar te maken. Pensioenopbouw kan, na ontslag, wettelijk worden voortgezet door het FVP. Voor coporate pensioenadvies en Employee Benefits zijn adviseurs verbonden aan infopensioen. Een eventuele AOW-gat, Anw-gat en WAO-gat dient in de rapportage te worden opgenomen. Internetondernemers hebben er baat bij dat de situatie zo blijft als hij is. Pensioenleeftijd volgens uw pensioenregeling is 65 jaar en u wordt op uw 58ste ontslagen. Dit ontslagverbod kan slechts in uitzonderlijke gevallen doorbroken worden. Zodra je zelf wel iets meemaakt, kan de fnv er wel iets mee, maar is het voor jouw persoonlijke situatie vaak te laat. Zij is lid van de Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam.

In principe mogen werknemers tijdens de eerste twee jaar van hun ziekte niet ontslagen worden. Diana Simons is als advocaat verbonden aan een advocatenkantoor in Amsterdam. Helaas blijkt uit de praktijk dat bij ontslagkwesties in de meeste gevallen uiteindelijk afscheid wordt genomen. Op eigen kosten uw pensioenopbouw voortzetten, is ook een mogelijkheid. Hierbij kan betrokkene zich laten bijstaan door een raadsman. De eindloonregeling is momenteel een erg populaire pensioenregeling. Er dient argumentatie voorhanden te zijn bijvoorbeeld in de vorm van periodieke rapporten van leidinggevenden en anderen, periodieke beoordelingen enz. Het is immers een verzekering, waarvoor u zelf de premies hebt betaald. Raadpleeg een pensioendeskundige alvorens waardeoverdracht te plegen.

In de begeleidende brief mag hiervan niet worden afgeweken. Bovenstaande berekening is slechts een voorbeeld en gebaseerd op eindloonregeling. Of waardeoverdracht verstandig is, hangt van vele factoren af. Hierboven zijn slechts enkele actuele ontwikkelingen behandeld. Wel zal daarbij vaak een schadeloosstelling gouden handdruk aan u worden toegekend. Welke vakbond is afhankelijk van je positie en voorkeur. Zo wordt een forse achteruitgang in inkomen voor uw nabestaande voorkomen. Ook voor second opinion van uw goudenhanddruk verzekering kunt u terecht.