Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt
  


 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Bij uitvoercode 01794 en 01795 wordt de (maximum) grondslag gepresenteerd waarover de premie van uitvoercode 01796 is berekend
Premie zvw - Bij uitvoercode 01794 en 01795 wordt de maximum grondslag gepresenteerd waarover de premie van uitvoercode 01796 is berekend. Een aantal nieuwe gegevens hebben wel invloed op de loonberekeningen... meer

Het weduwepensioen is u toegekend tot aan de datum van uw overlijden
Weduwepensioen - Het weduwepensioen is u toegekend tot aan de datum van uw overlijden. Zij beroept zich daarbij op de jurisprudentie van de Commissie. Indien u gaat hertrouwen zal het u toegekende weduwepensioen doorbetaald worden... meer

VerkrijgingskostenDe totale kosten van het in eigendom verkrijgen van een huis, d
Verkrijgingskosten - VerkrijgingskostenDe totale kosten van het in eigendom verkrijgen van een huis, d. Alles inpakken, wat u beslist niet op het laatste moment nodig hebt. Daarbij is gekeken naar ervaringen in het buitenland op het gebied van innovatie... meer

Door overnamekosten te betalen, koopt de huurder deze zaken van de verhuurder
Rente Over Waarborgsom - Tenzij anders vermeld wordt de herbouwwaarde genoemd exclusief de kosten voor de fundering. Dat wil niet zeggen dat je dan geen of minder rechten hebt. De waarde waarop de gemeente uw huis heeft getaxeerd voor de onroerend goedbelasting volgens de wet Waardering Onroerende Zaken... meer


Dit is een uitgave van de Sectorfondsen voor Zorg en Welzijn.

Verloop van onderwijzers, zorgpersoneel en politiepersoneel uit de vier grote steden. Zorgsupport Regionale informatie over werken in de zorg. Gewerkt wordt aan een bewustwording voor gezond werken, waarbij de onderlinge coaching voorop staat. Het drukbezochte congres vond plaats in het Beatrixtheater in Utrecht. De arbeidsmarkt in de welzijnssector in de regio Zuid-Holland. Zorgkoers/Zorgselect Regionale informatie over werken in de zorg. Vele malen per dag worden bewegingen gemaakt die op de lange termijn te belastend voor het lichaam kunnen zijn. Het gebruik van dit persbericht is aan voorwaarden gebonden. Realisatie van een Arbeidsmarktmodel voor de Traditionele Horeca. Vraag erom en lees hem voordat u het product koopt.

De arbeidsmarkt in de welzijnssector in Noord-Nederland. Werken in de kinderopvang is een leuk, maar zwaar beroep.