Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt
  


 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Er was werk, in tegenstelling tot de jaren dertig, en er kwam pensioen
Pensioen uitkering - Indien u dit heeft verzekerd, is het bedrag vermeld op het pensioenoverzicht dat u jaarlijks ontvangt. De premie-ruimte kan derhalve ook jaarlijks verschillen. Bent u zeker van uw pensioen opbouw? Doe hier de Pensioen Test en check of u een pensioen tekort hebt... meer

De kosten van vergrijzing houden niet op bij de AOW
Aow uitkeringen - De kosten van vergrijzing houden niet op bij de AOW. De lezer zal niet snel van zijn stoel vallen als hij deze algemene bevindingen aanhoort. Voor Nederland betekent dit niet alleen dat de schuld verdwijnt... meer

Eigen bijdrage aan werkgever betaalt voor auto van de zaak
Bijdrage ziektekosten - Het gaat hierbij om de vergoeding van de eigen bijdrage die een werknemer moet betalen voor de behandeling door bijvoorbeeld een arts of tandarts. Vanaf de leeftijd van 62 jaar kan de medewerker zijn versterkt ouderdomspensioen laten ingaan... meer

De notaris berekent kosten voor het opstellen van de hypotheekakte en de overdrachtsakte (ook wel transportakte genoemd)
Overdrachtsakte - De notaris berekent kosten voor het opstellen van de hypotheekakte en de overdrachtsakte ook wel transportakte genoemd. Gedoopt 01-11-1740 te Voerendaal , overleden 05-12-1809 te Heerlen , tr... meer


Dit deel van het arrondissement is alleen toegankelijk voor leden van de Orde.

Lid Stichting Godsdienst en incest interkerkelijke organisatie die zich bezig houdt met preventieve hulpverlening en slachtoffers van seksueel geweld. Montmartre genoemd en kenmerkt zich door grote tegenstellingen. Lid van Verlof Advies Commissie langgestraften Betaald 150, gulden per dag. Antwoord van de Hoge Raad over griffiedossier aan drs.