Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Begin september staat Hengelo bol van de activiteiten
Volkspartij voor vrijheid en democratie - Met ingang van 26 augustus wordt een nieuwe generatie paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten ge´ntroduceerd. De Lambertuskermis wordt ook dit jaar weer georganiseerd. Via het experiment moeten meer mensen met een gesubsidieerde baan instromen naar een reguliere baan... meer

Met een mooie verzameling van oude effecten en facturen uit Tilburg
Oude aandelen - Winstuitkering waarop bezitters van oude aandelen recht hebben. Op de uitgifte van deze personeelsopties gaan wij dieper in. Opties en warrants zijn derivaten van aandelen, indexen etcetera... meer

Belastingen waarop diverse heffingen zijn gecombineerd
Dienst belastingen - Belastingen waarop diverse heffingen zijn gecombineerd. De rijksoverheid bepaalt de normen voor deze regeling. Ter beantwoording van deze vragen wordt het volgende medegedeeld... meer

Bovendien is het niet zeker of al deze premie daadwerkelijk terugkomt
Berekening Waogat Premie - De berekening is eenvoudig bereken van elk termijnbedrag de contante waarde en. Door het loon te verdelen over zoveel mogelijk dagen in de week max. Als premiegrondslag kan hier echter geen gebruik gemaakt worden van het brutoloon-SV... meer


Dit bedrag kunt u volledig aftrekken als specifieke buitengewone uitgave.

Alleen als uw kosten voor hulp thuis hoger uitvallen, kunt u die meerkosten aftrekken als buitengewone uitgaven. Meestal moet u de uitgaven kunnen aantonen met bonnen, rekeningen, bankafschriften en dergelijke. Dat u buitengewone uitgaven aftrekt, betekent niet dat u het volledige bedrag terugkrijgt van de belasting. Waarbij geldt dat er nooit meer dan 210 procent van het jaarsalaris op de rekening mag staan. Ook als u geen belasting betaalt omdat uw inkomen daarvoor te laag is. Tenminste, zolang u aan de overige voorwaarden voldoet. Ook met de belastingdiskette kun je vrijblijvend en gemakkelijk alles uitrekenen. De Belastingdienst beschouwt deze bijdrage als een gift waarover de organisatie schenkingsrecht verschuldigd is, als deze boven de vrijstelling uitkomt. Zo'n levensverzekering is vaak gekoppeld aan een spaarhypotheek. Reken bij gronduitgifte van bedrijventerreinen een lagere grondprijs als bedrijfsgebouwen voldoen aan bepaalde milieunormen. Wanneer u niet in aanmerking komt voor bijzondere bijstand, kunt u via uw belastingaangifte een deel van uw bijzondere ziektekosten terugkrijgen. In dat geval betaalt u voor die zorg een eigen bijdrage. Men gaat daarbij uit van het zogenoemde 'drempelinkomen'.

Dit bedrag kunt u volledig aftrekken als specifieke buitengewone uitgave. Het gaat uitsluitend om diŰten op medisch voorschrift. Bij de aangifte inkomstenbelasting gaat de Belastingdienst uit van drie verschillende vormen van inkomen. In box 3 valt het inkomen uit vermogen, zoals spaargeld en beleggingen. Is de vergoeding niet volledig of moet u eigen bijdrage betalen, dan kunt u die wel aftrekken. Een gewone wandelstok is dus geen hulpmiddel, een loopkruk wel.

Maar meer dan dik 600 euro valt op deze manier niet bij de fiscus weg te houden. Het gaat hierbij alleen om de extra vervoerskosten die u maakt vanwege uw handicap of ziekte. BijstandVoor een bedrijf dat niet meer voldoende oplevert om van te kunnen leven, bestaan er een aantal speciale regelingen waaronder het besluit bijzondere bijstand zelfstandigen BBZ. Maar u kunt ook een onafhankelijke arts niet uw huisarts om een verklaring vragen. Het kan gaan om dieetkosten of een hoorapparaat of een combinatie van verschillende kosten. Wanneer u een handicap of een chronische ziekte heeft, maakt u vaak hoge kosten. Echtgenoten en geregistreerd partners zijn altijd fiscale partners. Veel hulpmiddelen worden vergoed of verstrekt door de zorgverzekeraar of door de gemeente.