Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Als afsluiter wil ik u een voorbeeld geven van het grote effect dat de volatiliteit heeft op de premie van een optie
Volatiliteit - Een index die de koersontwikkeling van de Europese aandelenmarkt weergeeft. Een optie is een standaardproduct dat wordt uitgegeven door de optiebeurs. Dit wil overigens niet direct zeggen dat dure opties automatisch snel goedkoper worden en andersom... meer

In een klein bedrijf leidt een verstoorde arbeidsrelatie al snel tot ontslag
Ontslag - Onze Ministers zijn gehouden desgevraagd de inlichtingen te verstrekken die de Algemene Rekenkamer voor haar taak nodig acht. Binnen een maand na ontvangst van deze mededeling stelt Onze betrokken Minister de Algemene Rekenkamer in kennis van hetgeen tot opheffing van haar bezwaar kan leiden... meer

Ook worden leges in rekening gebracht voor zowel een vergunning op publieke als particuliere grond
Particuliere Verkoop Verklaring - Dit dient binnen 3 dagen na ontvangst van de goederen door koper telefonisch gemeld worden aan VloerOnline. De leges zijn een vergoeding voor administratieve handelingen, vastgelegd in de Legesverordening van de gemeente Lochem... meer

OfficiŽle teksten van de OfficiŽle teksten van de belastingdienst
Telefoonnummer belastingdienst - OfficiŽle teksten van de OfficiŽle teksten van de belastingdienst. Zorgkosten terugvragen van de MisterMoney nieuws over lenen, hypotheken, pensioen en verzekeringen. Literature about the Pacific for the Development of Travel Literature... meer


Dit artikel omtrent de oprichting van de Dienst voor de Mededinging als instelling van openbaar nut werd reeds uitvoerig besproken in het algemeen gedeelte van de toelichting.

Algemeen Prijspeil

Dit artikel omtrent de oprichting van de Dienst voor de Mededinging als instelling van openbaar nut werd reeds uitvoerig besproken in het algemeen gedeelte van de toelichting. Moet gelezen worden in samenhang met het eerste lid van artikel 8. Hij is gerangschikt in de categorie C, bedoeld in artikel 1 van de hogergenoemde wet van 16 maart 1954.

De voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Raad van Bestuur van de Dienst voor de Mededinging worden bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit benoemd. De vastgoedsector zit in de lift en wordt reeds decennialang beschouwd als de meest veilige en stabiele beleggingsvorm in zekere en onzekere tijden. Dit recht wordt gekweten door middel van fiscale zegels. In artikel 6, ß 2, van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging worden tussen de woorden ę bedoeld bij ß 1 Ľ en de woorden ę wordt ingediend Ľ de woorden ę bij de Dienst voor de mededinging Ľ ingevoegd. Het presentiegeld toegekend aan de gewone leden van de raad van bestuur wordt door de Koning bepaald.