Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

In het nieuwe belastingstelsel is elke partner belast voor het eigen inkomen
Aftrekposten eigen woning - Elke box kent in dit nieuwe systeem eigen tarieven en vrijstellingen. Wie 65 jaar of ouder is, komt in aanmerking voor een extra vrijstelling van maximaal 49. Het vervreemdingssaldo is de verkoopprijs van de oude woning minus de bestaande hypotheekschuld... meer

Zo komt u bij de Gemeentelijke Belastingdienst met openbaar vervoer of auto
Belastingdienst - De Belastingdienst, de bank en leveranciers vragen hier regelmatig om. In de praktijk is het onderscheid moeilijk aan te geven. Zo komt u bij de Gemeentelijke Belastingdienst met openbaar vervoer of auto... meer

Een ingewikkelde premieberekening is lastig maar niet onoverkomelijk
Premie ww - De bedrijfstakpremie is aftrekpost voor het berekenen van het brutoloon-SV. Hier vindt u een voorbeeld van een voorlopig bezwaarschrift tegen de WOZ-beschikking, waarin de waarde van een onroerende zaak is vastgesteld... meer

Bij prefabbouw worden zoveel mogelijk onderdelen van het huis in de fabriek gemaakt en op de bouw gemonteerd
Prefabbouw - Bij prefabbouw worden zoveel mogelijk onderdelen van het huis in de fabriek gemaakt en op de bouw gemonteerd. Financieringsvorm bij een bedrijfsovername waarbij de overnemende partij aandelen van de eigen onderneming aanbiedt in ruil voor aandelen van de over te nemen onderneming... meer


De verwachtte woningdichtheid is circa 12 woningen per hectare.

De verwachtte woningdichtheid is circa 12 woningen per hectare. Er wordt ruimte gereserveerd voor een innovatief deelproject van ca. Op 10 juni organiseert Minder Meerstad een fietsexcursie door het Meerstadgebied. Vervoer van zwerfdieren uit de gemeente naar dierenasiel De Wissel. De Krant voor het Landschap is online te lezen op pc's die een PDF-formaat aankunnen. De mogelijke inpassing van de Hasselterweg en omvorming tot stadsas heeft geleid tot het zogenaamde bundelalternatief. In het gebied wonen op dit moment circa 1250 mensen.

De wijze waarop doelstellingen voor energiebeheer en duurzaam bouwen kunnen worden gerealiseerd. De richtlijnen in combinatie met bovenstaande overwegingen hebben geleid tot drie alternatieven; het planalternatief, het middenalternatief en het bundelalternatief. In de gemeente Enschede staan gemiddeld 4,6 woningen op 1 hectare. Deze uitgangspunten worden onverkort meegenomen in het voorontwerp bestemmingsplan. In aanvulling hierop zal er een apart voorstel worden gemaakt ten aanzien van de communicatie rondom Stadshagen II. Bovenstaande acties zullen daar een onderdeel van uitmaken. Allereerst worden de alternatieven kort toegelicht en de effecten kort beschreven. In de Wig is gekozen voor bundeling van de doorgetrokken Hasselterweg met het spoor.