Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Daarmee kan het bedrijf op overnamepad, dividend uitkeren of aandelen inkopen
Aandelen philips - Pas als alle spelers hun aandelen gekocht en verkocht hebben, wordt berekend wat de koerswijziging moet zijn. Ook het feit dat er drie groepen van investeerders hun interesse hebben getoond, noemt Delta Lloyd positief... meer

GroenLinks streeft ernaar de gemeentelijke belastingen gelijk te houden
Programma groenlinks - In dit programma staan voorstellen die deze doelen proberen te realiseren. Overdracht van bij ouderen aanwezige specifieke kennis dient gestimuleerd te wor-den Sesam Academie. GroenLinks vindt dat de aanschaf van energiebesparende apparaten en zonnepane-len, zonneboilers, kleinschalige windmolens etc... meer

Hier vindt u het laatste nieuws over elektronische aangifte
Electronische aangifte - Elektronische aangifte doen met de administratieve software van Davilex is mogelijk vanaf versie 9. Dat kan het hier vermelde pad zijn maar is afhankelijk van de map waarin u MKBoek heeft ge´nstalleerd... meer

Diverse posten kunnen van uw belastbare inkomen afgetrokken worden
Belastbaar inkomen - Er wordt alleen gepraat over je inkomen invullen zoals deze op je jaaropgave vermeld staat. Je jaaropgave zoals deze door je werkgever wordt verstrekt heeft uiteraard geen hypotheekrente... meer


De verhuurder is niet verplicht rente over de waarborgsom te betalen.

Waarborgsom

Bij de verhuur van woningen wordt vaak een waarborgsom gevraagd. Bovenstaande regels gelden ook voor geliberaliseerde woningen. Elk stuk gereedschap kent een waarborgsom die vooraf dient te worden betaald. Zolang de vergunning van het bedrijf loopt, moet het geld moet op de geblokkeerde rekening blijven staan. Dat is het bedrag dat een ondernemer als waarborgsom op een geblokkeerde rekening moet storten. Bij de kandidatenlijst moeten verschillende stukken worden overgelegd. De waarborgsom vormt een drempel voor malafide ondernemers om een uitzendbureau te beginnen. De verhuurder is niet verplicht rente over de waarborgsom te betalen. Door overnamekosten te betalen, koopt de huurder deze zaken van de verhuurder. Met deze maatregelen hopen de bewindslieden de grootscheepse fraude in de uitzendbranche aan te pakken. Waarborgsom bij start uitzendbureau moet fraude voorkomenHet starten van een nieuw uitzendbureau wordt binnenkort 75.

De waarborgsom wordt aan het einde van de huurperiode in mindering gebracht op uw rekening, indien de machine schoon en onbeschadigd terug wordt gebracht. In dat geval mag hij u geen bemiddelingskosten doorberekenen. In onderpand gegeven geldsom waarop de houder zijn schade kan verhalen. Hier is het onderscheid tussen roerende en onroerende zaken van belang. Relevante artikelen bij dit nieuws vindt u in de rechterkolom onder zibb. Deze kosten mogen niet hoger zijn dan de werkelijke waarde. De regeling is bedoeld om minder serieuze partijen ervan te weerhouden deel te nemen aan de verkiezingen. De huurder wordt er dus de eigenaar van en kan er mee doen wat hij wil.

De schade moet voortkomen uit het niet nakomen van verplichtingen tegenover de houder.