Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt
  


 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Huwelijkse voorwaarden van Frans Henricxz en Mary Jansdochter
Executie Waarde Hoorn Noord - Attestatie voor Susanna Catharina Bicker van de kerkeraad te Amsterdam voor die te Brussel. Stukken betreffende de verpachting van de tienden in de heerlijkheid Heemstede door Jan Bernd Bicker... meer

Uitstekend geschikt voor ondernemers die al lang uitkijken naar een eigen pand
Pand huren - Het pand bevindt zich op het bedrijventerrein Barwoutswaarder. De bestemming zou in dat geval aan een maximale huurprijs moeten worden gekoppeld. Werden de Kalenderpanden vorig jaar nog met veel geweld door krakers verdedigd, nu wordt ook voor vreedzame actie gekozen... meer

Daardoor ontstaan verschillende vormen van de zorgverzekering
Nieuwe zorgverzekering - Ziekenfondsverzekering en particuliere verzekeringen komen te vervallen. Overname van dit artikel is toegestaan onder vermelding van de bron. Als u zich wilt verzekeren voor alternatieve zorg, dan kunt u dit doen via een aanvullende verzekering... meer

Het nieuwe stelsel past uitstekend bij deze nieuwe trends
Nieuwe wao - Wel kunnen zij worden herkeurd volgens nieuwe strengere criteria, al dan niet met gevolgen voor de uitkering. Alleen wie echt niet meer kan werken, wordt afgekeurd. Kern van de nieuwe wet is dat alleen mensen die volledig arbeidsongeschikt zijn, nog een uitkering ontvangen... meer


De van keramiek vervaardigde potjes hebben huisjes met een rood dakje.

Vereniging Eigen Huis

De van keramiek vervaardigde potjes hebben huisjes met een rood dakje. Als uw inkomen te hoog is moet u de kosten van rechtsbijstand zelf betalen. Een interactieve handreiking voor het oplossen van burenruzies. Hoe hoog die bijdrage is, is weer afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Bijvoorbeeld door een advocaat in te schakelen of uw vakbond. Vaak zijn advocaten gespecialiseerd in een bepaald soort zaken. De adressen van de Raden vindt u achterin deze folder. In deze folders kwam u titels tegen van een aantal andere folders. We zijn begonnen met een relatief kleine groep van 5. Op de wets-en rechtswinkels werken vrijwilligers, vaak juridische studenten. Uw lidmaatschap stelt ons in staat marktpartijen en overheid scherp te houden in uw belang.

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen, de maatstaf voor veilig wonen. In het dagelijkse leven kan iedereen met juridische problemen te maken krijgen. Adressen en telefoonnummers vindt u in het telefoonboek. De kerstgeschenken werden in een door ons ontworpen doosverpakking bij de ontvanger afgeleverd per speciale koerier. Kijk voor de voordelen van het lidmaatschap op www. De lobbyisten vinden dat het huidige woningbeleid van de regering niet meer voldoet en zich teveel toespitst op de sociale woningbouw. Ook in strafzaken hoeft u in principe geen advocaat te nemen. Is er meer tijd, dan zal het buro voor rechtshulp een toevoeging voor u vragen.