Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt
  


 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

In het speciale aanbod is een korting opgenomen ten opzichte van de dagrente
Dagrente - In het speciale aanbod is een korting opgenomen ten opzichte van de dagrente. Clausule in de hypotheekakte waarin staat dat een verplichting die rust op de eigenaar moet worden overgedragen aan de volgende eigenaar van het onroerend goed... meer

Je doet aangifte van je inkomsten met een T-biljet of een aangifte-diskette
Inkomsten uit overige werkzaamheden - Je doet aangifte van je inkomsten met een T-biljet of een aangifte-diskette. Partners hebben ieder recht op deze heffingskorting. Als u werkzaamheden in dienstbetrekking verricht, bent u daarvoor dus geen ondernemer... meer

De dagrente is de op het moment geldende rente voor een nieuw af te sluiten soortgelijke hypotheek
Dagrente - We spreken in twee situaties sprake van oversluiten. Markt die gekenmerkt wordt door verkoop van producten op grote schaal. Clausule waardoor de looptijd van de hypotheek inclusief daaraan gekoppelde verzekeringen verlengd kunnen worden ... meer


Hulp bij aangifte - .. meer


De notaris stelt zowel de leveringsakte als de hypotheekakte op.

Diversie informatie omtrent hypotheekaktes overzichtelijk bij elkaar. Het gevraagd en ongevraagd geven van voorlichting over de consequenties van de overdracht. De notaris stelt zowel de leveringsakte als de hypotheekakte op. Twee andere waarborgen zijn de zaaksvervanging en het huurbeding. De notariskosten voor de hypotheekakte zijn fiscaal aftrekbaar. Het huis waarop de hypotheek rust is het onderpand. Is afhankelijk van de hoogte van het verzekerd bedrag en van de leeftijden van de verzekerden. De huurder zal in zo'n geval het huis moeten ontruimen. De overlijdensrisico verzekering kan worden gesloten op 1 of 2 levens.

Laat u goed adviseren over de wijze waarop u deze verzekering het beste kunt afsluiten. Garantie Notarissen, De goedkoopste notaris voor uw opstal, hypotheek en transport akte. Rechtbank bij openbare verkoop geen rekening mee te houden. Een door een notaris opgemaakt bewijs van verlening van hypotheek. Het recht van hypotheek vervalt meestal nadat de lening geheel is afgelost. De verschillen tussen hypothecaire leningen bestaan voornamelijk uit de wijze van aflossing. Daarna hebben de erfgenamen een hypotheekvrij huis. Het toezicht houden op de betaling van de overeengekomen waarborgsom of op de afgifte van een bankgarantie. De koop van een huis staat of valt meestal met de financiering ervan. Dit gebeurt nadat u het koopcontract heeft getekend. Het desgewenst opmaken van de koopovereenkomst, in het bijzijn van verkoper en koper en de makelaars.