Belastingboekje

Omdat je niet teveel
wilt betalen

Home Zoek Print Kontakt

 

Headlines   

Belastingdienst meet met twee maten

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Winkeliers: Lokale belastingen niet meer van deze tijd

'Belasting op winkelreclame moet afgeschaft worden'

Winkeliers Groningen betalen meeste belasting over hun zaak

Wiebes: Kamer weet alles over belastingafspraken

Stadse winkeliers betalen meeste belasting voor panden

Extra aangiftetip

Belastingdienst jaagt op klanten trustkantoor HJC

Winkeliers: 'zet streep door reclamebelasting'

 
               

Artikelen

Met de mogelijkheid de Metropool Taxman Concert Calculator on line uit te proberen
Dutch tax - Het gebruik van dit persbericht is aan voorwaarden gebonden. Ton Lamers over zelfstandig ondernemen door musici en artiesten. Schoolvereniging voor Roomsch-Katholieke Kinderen, gev... meer

Met 11 tegen 10 stemmen wordt besloten het advies nog niet vast te stellen
Advies p - Naar aanleiding van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep wordt gediscussieerd of studerende weeskinderen mogen bijverdienen en zo ja hoeveel. Voorgesteld wordt dat de klager een afschrift krijgt toegezonden van de door het uitvoeringsorgaan overgelegde stukken... meer

Stukken betreffende de fusie met de Bondsspaarbank Zaanstad
Spaarbank - Stukken betreffende de fusie met de Stichting Spaarbank der Vereniging Hulpbetoon te Assendelft. Stukken betreffende de verlening van medewerking aan de Unicef-actie 'Nederland helpt de kinderen van Egypte'... meer

Op initiatief van de GroenLinks-fractie heeft Provinciale Staten afgelopen maandag unaniem een motie aangenomen
Groenlinks - Op initiatief van de GroenLinks-fractie heeft Provinciale Staten afgelopen maandag unaniem een motie aangenomen. Zorgen dat het openbaar vervoer ook in kleine dorpen blijft rijden... meer


De nominale premie voor de basisverzekering ligt rond de Euro 1.

Particuliere Verzekering

Deze wet voorziet in een bijdrage in de kosten zorgtoeslag voor mensen die de nominale premie van de zorgverzekering niet helemaal zelf kunnen betalen. Je hebt ze bijvoorbeeld nodig om geld terug te krijgen van je ziekenfonds, de belastingdienst of om huursubsidie aan te vragen. Door het verdwijnen van de twee huidige verzekeringsvormen particulier en ziekenfonds, verdwijnt het onderscheid en daarmee de negatieve inkomsteffecten van een gedwongen overstap van ziekenfonds naar particulier. Verzekeraars kunnen zelf bepalen welke vorm zij u aanbieden. De nominale premie voor de basisverzekering ligt rond de Euro 1. Hiermee krijg je snel en eenvoudig inzicht in het salaris dat je na aftrek van loonkosten, premies en ziektekosten uiteindelijk op je rekening gestort krijgt. PremieVerzekeraars mogen de premie van de nieuwe zorgverzekering zelf bepalen. Met de zorgverzekering wordt de wet op de Zorgtoeslag ingevoerd. Bijvoorbeeld als u een handicap hebt, een chronische ziekte of als u in het verleden klachten hebt gehad. Uw partner en uw kinderen zonder eigen inkomen zijn zelfstandig in Nederland verzekerd.

Uitzonderingen kunnen worden gemaakt voor aanvullende verzekeringen. Voor kinderen tot 18 jaar is geen premie verschuldigd. Soort verzekeringEr zijn 3 verschillende basisverzekeringen mogelijk. Eventueel kunt u in Nederland bij uw zorgverzekeraar een zogenaamde 'wereldwijd'-polis afsluiten. Aanvullende verzekeringElke verzekeraar kan een eigen aanvullend pakket aanbieden.

Hebt u zo'n verzekering niet, dan krijgt u dus geen enkele uitkering. Sommige verzekeraars hanteren andere normen dan andere. Met de zorgverzekering wordt ook de Awir ingevoerd. Ja, het is een beslissing die genomen is door de gekozen regering. Zelfstandig ondernemers krijgen een aanslag van de Belastingdienst. Zet wordt uitgegeven door de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie ANGO. De meeverzekerden worden dan door de Krankenkasse aangemeld bij CVZ. Het zijn bewijsstukken Je hebt ze nodig wanneer je bijvoorbeeld geld wilt terugvragen van het ziekenfonds of de Belastingdienst, of om huursubsidie aan te vragen. Ook die inkomsten worden op uw uitkering in mindering gebracht. Ook voor de Wajong hoef je geen premie af te dragen. Uw kinderen zijn met haar meeverzekerd, tenzij ze zelf inkomsten hebben. Ben je weer beter? Een IKW-boekje met praktische tips voor het werken aan herstel van kanker. Als uw echtgenoot ook in Nederland werkt, geldt voor haar hetzelfde als voor u.

Stel, je gaat meer verdienen dan de ziekenfondsgrens. Uw kinderen die jonger zijn dan 18 jaar, zijn met haar meeverzekerd. Als uw partner een eigen inkomen in Nederland heeft, dan is zij zelfstandig verzekerd. Waarschijnlijk bent u met uw ouders meeverzekerd bij een Krankenkasse. Uw Krankenkasse bepaald wie eventueel met u meeverzekerd zijn. Kom je er niet uit met al die kleine lettertjes, vraag dan onafhankelijk advies. Als uw echtgenoot eigen inkomen heeft in Nederland, dan is zij zelfstandig verzekerd in Nederland. Op je loonstrookje kun je zien wat je brutoloon is, wat ervan is betaald en wat je netto overhoudt. Ik heb nu 3 studerende kinderen op een studentenpolis ondergebracht.

Derhalve komt er geen verdere korting voor gezinnen. Voor veel mensen is de nieuwe nominale premie hoger dan de premie die ze nu aan hun zorgverzekeraar betalen. Voor hen kan eventueel een 'wereldwijd'-polis bij een verzekeraar in Nederland worden afgesloten. De Ziektewet zorgt er voor dat een deel van je loon wordt doorbetaald als je ziek bent. Stel, je wilt een huis kopen met een spaarhypotheek. De regering verwacht dat de premies zo rond de Euro 1. Als u in Nederland een inkomen hebt, bijvoorbeeld om in aanmerking te komen voor een studiebeurs, dan bent u verzekerd in Nederland. Deze wet stroomlijnt allerlei toeslagen en subsidies waardoor de afhandeling van bijvoorbeeld zorgtoeslag en huursubsidie sneller en efficiŽnter zal verlopen. Door extra prikkels ontstaat er een milde en gereguleerde vorm van marktwerking in de zorg waardoor de zorg op termijn betaalbaar blijft. De eerste twee jaar zult u zelf moeten overbruggen.